KTH startar forskningscenter om vatten

Ett nytt centrum för vattenforskning vid KTH ska hjälpa till med problemlösandet gällande vattenfrågor.

Snart är det sommar och Sverige står åter inför en vattenbrist i delar av landet. Internationellt finns det både liknande och andra allvarliga problem relaterade till vatten kvar att lösa. Det visar inte minst de återkommande rapporterna från World Economic Forum som de senaste åren listat just vatten som en global riskfaktor. Ett nytt centrum för vattenforskning vid KTH ska hjälpa till med problemlösandet.

WaterCentre@KTH heter KTH:s nya centrumbildning för vattenforskning som precis startat. Centret ska verka för ett antal olika forskningsinriktningar och målet är att skapa en bred mötesplats för samverkan kring vattenfrågor.

David Nilsson, forskare vid avdelningen för historiska studier vid KTH är nybliven centrumföreståndare. Han berättar om de problem som centret ska ta tag i.

– Vi har identifierat tre övergripande utmaningar – på såväl global som lokal nivå – som vi vill att verksamheten vid centret skall adressera. Lite tillspetsat kan man kalla dem klimatet, vattenbristen och städerna.

Den första utmaningen, klimatförändringen, pumpar in energi i vattnets kretslopp och samhället behöver anpassas till nya mönster av regn, avrinning, vattenstånd, grundvatten och så vidare. För detta behövs ny och uppdaterad kunskap i Sverige och andra länder.

– Här finns kopplingar till den andra utmaningen: hur ska vi få vattnet att räcka i en värld av ökat välstånd? Vi behöver hitta mycket mer effektiva sätt att använda färskvattnet för livsmedelsproduktion, inom industrin och i energiproduktion.

Slutligen, när världen urbaniseras allt mer, måste städerna övergå från att vara ett problem i den hydrologiska cykeln och i stället bli en del av lösningen, fortsätter han. Här tror David Nilsson att centret också kan bidra.

– En nyckel till framgång är att omkombinera kunskap på nya sätt, en annan är att bygga förtroendefulla relationer med våra samarbetspartners. Vi är glada att ha Stockholms stad med oss i centret, och även våra strategiska partners IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute. Rent konkret börjar vi därför med vattenutmaningar i vår närhet, som till exempel vattenkvaliteten och användningen i Stockholms stad, saker som i förlängningen handlar om lösningar för global hållbarhet.

Läs mer om KTH:s vattenforskning

På bilden Fredrik Gröndal, David Nilsson och Muriel Beser Hugosson från KTH


Nyheter


4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Det var titeln och frågan på seminariet. Så, hade någon lösningen? Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel

HD: Vattenverk har skadestånds­ansvar om vattnet har brister

Ronneby kommuns vattentäkt i Kallinge förorenades av brandsläckarskum från en övningsplats på flygflottiljen, F 17, strax intill. Omkring 5 000

Anette Seger ny ordförande i Varim

Det säger Anette Seger, ny ordförande i branschorganisationen Varim. Hon valdes vid årsmötet den 29 maj och ersätter därmed Paul

Varim värnar om personlig integritet!

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får