Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar

VA-branschen i Sverige går idag på högvarv och är på gränsen till överhettning. I samband med att branschorganisationen Varim firar 50 år den 27 september kommer man att diskutera aktuella ämnen som branschen står inför. Målet är att samla VA-Sverige under en heldag för att tillsammans hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar.

En aktuell fråga är hur branschen skall åstadkomma kloka investeringar för att klara klimatutmaningarna och urbaniseringen/avfolkningen. En annan stor fråga som kommer att diskuteras är kompetensbristen. Kommer bristen på personal att bli det största hotet mot framtidens vattenförsörjning?

– VA-Sverige står inför en helt ny situation där VA-huvudmännen inte längre kan bestämma takten på investeringarna som måste göras. Det är urbanisering och klimatförändringarna som styr takten och det gör att det blir extra viktigt att de resurser som finns används på bästa möjliga sätt, säger Linnéa Ahlén, generalsekreterare i Varim.

Varim vill att hela branschen i högre grad ska jobba tillsammans för att säkerställa att rätt insatser prioriteras.

– En viktig aspekt i detta är att ta en tidig dialog vid upphandling av nya lösningar och ny teknik. Det skulle medföra att upphandlingen fokuserar på de behov och funktioner som behöver tillfredsställas hos köparen och möjliggör att lösningar identifieras i nära samverkan mellan köpare och säljare. Detta skulle ge lösningar som är långsiktiga, mer ändamålsenliga och en ansvarsfull hantering av samhällets medel, fortsätter Linnéa Ahlén

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling och representerar de framstående företagen i VA-branschen. Varim har idag 47 medlemsföretag.

– Det finns ett oerhört stort engagemang hos människorna i Varims medlemsföretag och en otrolig vilja att leverera hållbara lösningar, säger Linnéa Ahlén.

– Det är verkligen imponerande vilken kunskap och erfarenhet som samlas i Varim, tillägger hon.

Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar


Nyheter


Ny VD för Svenskt Vatten

Genom sitt arbete i Västerås stad och tidigare i en rad olika befattningar på Skogsstyrelsen, är han van att hantera

4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Det var titeln och frågan på seminariet. Så, hade någon lösningen? Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel

HD: Vattenverk har skadestånds­ansvar om vattnet har brister

Ronneby kommuns vattentäkt i Kallinge förorenades av brandsläckarskum från en övningsplats på flygflottiljen, F 17, strax intill. Omkring 5 000

Anette Seger ny ordförande i Varim

Det säger Anette Seger, ny ordförande i branschorganisationen Varim. Hon valdes vid årsmötet den 29 maj och ersätter därmed Paul