Kommunikation hjälper Varim i mål

- Vårt övergripande mål är att vara den självklara samarbetspartnern inom VA-branschen för organisationer, myndigheter och politiker. För att nå det målet har vi identifierat kommunikation som ett viktigt redskap och där måste vi vässa oss ytterligare.

Så förklarar Paul Molin, styrelseordförande i Varim, organisationens satsning på extern kommunikation under 2018.

  • Det övergripande syftet med kommunikationen är att synliggöra Varims arbete och öka den generella kännedomen om Varim. Vi vill att enskilda företag, organisationer och myndigheter ska inse hur viktigt det är med en väl fungerande branschorganisation. Tillsammans kan vi hitta de bästa lösningarna på de utmaningar som samhället står inför, fortsätter Paul.

Extern satsning
Mycket av Varims arbete sker i arbetsgrupper med stort fokus på interna möten. Kommunikationen bedrivs till stor del inom dessa grupper och det är lätt att glömma bort att även sprida den utanför den närmaste kretsen, men Varim har nu insett betydelsen av att synas i bredare sammanhang för att bland annat visa vilka möjligheter som öppnas upp om olika parter samverkar vad gäller viktiga branschfrågor såsom hållbara tekniska lösningar, effektivare upphandlingsprocess och kompetensförsörjning.

  • Vi vill vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen och en kunnig företrädare för deras intressen. För att klara de uppdragen måste ju även mottagarna känna till oss och ha förtroende för det vi gör, så kommunikation är viktigt ur alla aspekter!

Eftersom Varim är en liten organisation med begränsade resurser sker satsningen till en början i det lilla formatet.

Läs pressmeddelandet här


Nyheter


4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Det var titeln och frågan på seminariet. Så, hade någon lösningen? Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel

HD: Vattenverk har skadestånds­ansvar om vattnet har brister

Ronneby kommuns vattentäkt i Kallinge förorenades av brandsläckarskum från en övningsplats på flygflottiljen, F 17, strax intill. Omkring 5 000

Anette Seger ny ordförande i Varim

Det säger Anette Seger, ny ordförande i branschorganisationen Varim. Hon valdes vid årsmötet den 29 maj och ersätter därmed Paul

Varim värnar om personlig integritet!

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får