Branschnyheter

18 augusti, 2018
Varberg Havet utanför Värö tar emot processvatten från fyra kärnkraftsreaktorer och ett av världens största pappersmassabruk. SLU... [...]
18 augusti, 2018
Berichtigung Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben Bauauftrag (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S... [...]
18 augusti, 2018
Corrigendum Notice for changes or additional information Works (Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S... [...]
18 augusti, 2018
Rättelse Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter Byggentreprenader (Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning,... [...]
17 augusti, 2018
Totebo Makarna Margareta von Platen och Henrik Järnefors har under de senaste åren fått in avloppsvatten i husets källare vid flera... [...]
17 augusti, 2018
Skurup Moderaten Björn Hortevall har skrivit ett förslag om att kommunen ska göra undantag inom VA-nätet. Han anser att fastigheter med... [...]
17 augusti, 2018
Kommunen avråder från bad i Skäret. [...]
13 augusti, 2018
Stockholms stad har tilldelat Norconsult uppdraget att utföra systemhandlingsprojektering med efterföljande detaljprojektering för... [...]
12 augusti, 2018
Giftiga alger trivs bra i höga temperaturer och med klimatförändringarna ökar risken för att dricksvattnet förgiftas på vissa håll,... [...]
11 augusti, 2018
Den utbredda algblomningen gör det svårare att garantera rent dricksvatten. De giftiga blågröna algerna frodas vid höga temperaturer och... [...]
10 augusti, 2018
Den öppna förskolan får nu kallas för en stängd förskola. Anledningen beror på lokalerna har fått in avloppsvatten där avföring flöt omkring [...]
10 augusti, 2018
Västervik Magnus Alvarsson lägger till med sin båt vid bryggan i Högötorp. Han är skärgårdsbonden från Björkö som tillsammans med... [...]
8 augusti, 2018
Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Linda Wendt, drifttekniker i Skövde kommun, arbetar sedan ett antal år tillbaka med driften av dricksvatten... [...]
23 juli, 2018
Kostnaderna för Lidköpings nya reningsverk kan komma att öka på grund av överklaganden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har lämnat sitt... [...]
21 juli, 2018
VATTENBRISTEN Det flödar inte med vatten på Gotland vilket gör att vattenspill rör upp känslor. Cementa har lagt fram ett förslag om hur de... [...]
21 juli, 2018
Chalmersforskaren Björn Wickman har tillsammans med masterstudenterna Emma Ericson och Johan Björkquist vunnit deltävlingen av Skapa-priset... [...]
20 juli, 2018
Grundvattennivåerna i de små magasinen, inte minst brunnar, är mycket låga jämfört med det normala för årstiden, visar SGU:s nya mätning.... [...]
17 juli, 2018
En ny metod för att kartlägga föroreningar i dricksvatten. Och en studie om orsaken till att blodkärlen hos vissa personer utvecklar... [...]
14 juli, 2018
KARLSTAD: "Normalt sett ligger våra kunder utanför kommunens verksamhetsområde" [...]
13 juli, 2018
Om vatten från haven renas från salt, går det att dricka. Det kan vara en extra möjlighet i torkan när det är lite tillgång på dricksvatten. [...]