Branschnyheter

20 augusti, 2018
Branschorganisationen Svenskt Vatten får 375 000 kronor för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester,... [...]
20 augusti, 2018
I början av juni 2018 ansökte Svenskt Vatten hos Naturvårdsverket om medel för att starta upp en beställargrupp för sina medlemmar.... [...]
20 augusti, 2018
Avsaltningsverket i Sandvik förser ölänningar med avsaltat dricksvatten från Östersjön. I klippet ovan kan du se hur processen går till. [...]
13 augusti, 2018
Stockholms stad har tilldelat Norconsult uppdraget att utföra systemhandlingsprojektering med efterföljande detaljprojektering för... [...]
12 augusti, 2018
Giftiga alger trivs bra i höga temperaturer och med klimatförändringarna ökar risken för att dricksvattnet förgiftas på vissa håll,... [...]
11 augusti, 2018
Den utbredda algblomningen gör det svårare att garantera rent dricksvatten. De giftiga blågröna algerna frodas vid höga temperaturer och... [...]
10 augusti, 2018
Den öppna förskolan får nu kallas för en stängd förskola. Anledningen beror på lokalerna har fått in avloppsvatten där avföring flöt omkring [...]
10 augusti, 2018
Västervik Magnus Alvarsson lägger till med sin båt vid bryggan i Högötorp. Han är skärgårdsbonden från Björkö som tillsammans med... [...]
8 augusti, 2018
Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Linda Wendt, drifttekniker i Skövde kommun, arbetar sedan ett antal år tillbaka med driften av dricksvatten... [...]
23 juli, 2018
Kostnaderna för Lidköpings nya reningsverk kan komma att öka på grund av överklaganden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har lämnat sitt... [...]
21 juli, 2018
VATTENBRISTEN Det flödar inte med vatten på Gotland vilket gör att vattenspill rör upp känslor. Cementa har lagt fram ett förslag om hur de... [...]
21 juli, 2018
Chalmersforskaren Björn Wickman har tillsammans med masterstudenterna Emma Ericson och Johan Björkquist vunnit deltävlingen av Skapa-priset... [...]
20 juli, 2018
Grundvattennivåerna i de små magasinen, inte minst brunnar, är mycket låga jämfört med det normala för årstiden, visar SGU:s nya mätning.... [...]
17 juli, 2018
En ny metod för att kartlägga föroreningar i dricksvatten. Och en studie om orsaken till att blodkärlen hos vissa personer utvecklar... [...]
14 juli, 2018
KARLSTAD: "Normalt sett ligger våra kunder utanför kommunens verksamhetsområde" [...]
13 juli, 2018
Om vatten från haven renas från salt, går det att dricka. Det kan vara en extra möjlighet i torkan när det är lite tillgång på dricksvatten. [...]
13 juli, 2018
Som Tyskland redan gjort tillsätter nu regeringen en utredning för förbud mot slam på åkrar i Sverige, som Aftonbladet skrev 11 juli.... [...]
11 juli, 2018
Slam från reningsverk ska inte längre få spridas på svenska åkrar. En utredning ska se över hur ett förbud kan utformas. [...]
28 juni, 2018
Avloppsreningsverket i Mjölby överskrider EU:s gränser för hur mycket kväve som får släppas ut till vattendrag. Därför förelägger... [...]
27 juni, 2018
Sotenäs Den planerade anläggningen för rening av avloppsvatten, omvandling av organiska restprodukter till gas och odling av... [...]