“Sämre vatten, sämre liv är också en sanning. Därför behövs åtgärder i Sverige.”

Fyra viktiga förändringar måste till för att Sverige ska få en bättre kvalitet på vattnet. Det skriver Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiska talesperson, med anledning av att det idag är Världsvattendagen.

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien och fortfarande saknar 663 miljoner människor tillgång till rent vatten. Allt enligt statistik från FN:s barnfond Unicef.

Föroreningar och ineffektiv användning av vatten hotar människors tillgång till dricksvatten.

Vi som bor i Sverige är lyckligt lottade. För oss handlar inte tillgången till vatten om liv eller död. Men det saknas inte problem när det gäller vattenkvaliteten.

I till exempel Lund har vattnet i över en vecka varit av så dålig kvalitet att människor har varit tvungna att koka det.

Sverige behöver rena avloppsvatten för att kunna återanvända det. När tillgången till rent dricksvatten inte kan tas för given ökar behovet av att ta tillvara allt vatten.

Fram till 1960-talet släpptes orenat avloppsvatten ut i Sverige. Det gav syrebrist i hav och sjöar, övergödning, fiskdöd och en del vattenburna sjukdomar.

Idag är de stora problemen i Sverige överskott av näringsämnen i vattnet och spridning av farliga ämnen.

För renare vatten i Sverige behöver en hel del åtgärder sättas in:

1. Läkemedel måste omprövas.
Idag hamnar rester från läkemedel i avlopp när de lämnar människors kroppar eller efter att medicin slängts i toaletter eller slasktunnor. Reningsverken har inte kapacitet att rena vattnen från läkemedelsrester och därför hamnar antibiotika i dricksvatten och påverkar djur i hav och sjöar.

Centerpartiet vill att befintliga läkemedel ska kunna omprövas i takt med nya forskningsresultat kring deras effekter på miljön. Om det finns ett bättre alternativ för miljön bör det gynnas. Patienternas säkerhet ska dock alltid komma först när nya läkemedel prövas.

2. Mikroplaster måste fasas ut.
Enligt den amerikanska hälso- och miljöorganisationen The Environmental Working Group kommer en kvinna i Sverige dagligen i kontakt med över 160 olika kemiska ämnen enbart genom att använda produkter som finns i de flesta badrumsskåp. Många av dessa ämnen, smink, schampo och hudvårdsprodukter, sköljs sedan av och hamnar i avloppen.

En av de farliga saker som spolas ut är mikroplast, små plastpartiklar i bland annat tandkräm och hudvårdsprodukter som används när man skrubbar huden ren. Att de minsta djuren, till exempel plankton, sedan äter mikroplasterna gör att de transporteras genom näringskedjan, upp till allt större djur, och slutligen till oss människor när vi äter kött från djur, både från dem som lever på land och dem som lever i hav och sjöar. Detta är orsaken till att Centerpartiet vill att mikroplaster ska fasas ut, förbjudas, i kosmetika.

3. Producentansvar måste införas.
Spridningen av kemiska ämnen i vatten kan förhindras genom att producentansvar införs för fler produktgrupper, när det gäller vatten ska det innebära att den som producerar vissa typer av varor också ska ha ansvar för att de inte innehåller skadliga ämnen som kan hamna i sjöar och hav.

4. Reningsverken måste uppgraderas och VA-systemen uppdateras.
De skadliga ämnen som ändå hamnar i avlopp kan renas bättre genom satsningar på avancerad reningsteknik. Hela det svenska VA-systemet är kraftigt eftersatt och behöver uppdateras. Redan nu förekommer förorenat dricksvatten till följd av uteblivna investeringar i VA-systemet.

Utan vatten, inget liv. Det problemet är vi förskonade från i Sverige. Men sämre vatten, sämre liv är också en sanning. Och därför behövs åtgärder även i Sverige.

Kristina Yngwe är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. 


Nyheter


Anette Seger, Varims ordförande, ny profil på slussen.biz

Här kommer utdrag från intervjun med Anette: Naturligtvis är vi också nyfikna att få veta mer om Varim, branschorganisationen där

Ny VD för Svenskt Vatten

Genom sitt arbete i Västerås stad och tidigare i en rad olika befattningar på Skogsstyrelsen, är han van att hantera

4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Det var titeln och frågan på seminariet. Så, hade någon lösningen? Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel

HD: Vattenverk har skadestånds­ansvar om vattnet har brister

Ronneby kommuns vattentäkt i Kallinge förorenades av brandsläckarskum från en övningsplats på flygflottiljen, F 17, strax intill. Omkring 5 000