Krismöte om brister i Sveriges avloppsrening

Artikel i Cirkulation - EU-kommissionens kritik mot Sveriges avloppsrening leder nu till ett stort möte på Miljö- och energidepartementet om brister i reningssystemen. Problemen kan leda till mycket höga böter för Sverige.

Miljöminister Karolina Skog kallar till sig 13 kommuner och sex landshövdingar för ett möte om EU-kommissionens kritik av Sveriges avloppsrening. Mötet ska hållas den 23 januari 2018.

Kritiken gäller bristande genomförande av EU:s avloppsdirektiv. Ärendet är komplext och handlar dels om kväverening i södra Sveriges inland. Dels om problem med dålig kvalitet i kontroller och brott mot avloppsdirektivets utsläppskrav. Sverige har också en pågående konflikt med EU om tolkningen av undantaget för avloppsrening i kallt klimat, där EU anser att undantaget bara gäller om orten ligger på över 1 500 meters höjd över havet.

– Nu börjar vi komma till vägens ände. Och vi förbereder oss för ett läge där vi ger upp tanken på undantaget, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i en kommentar till SVT Västerbotten.

Av de berörda kommunerna ska Tidaholm ha åtgärder för att klara sina krav på plats under 2017 och Töreboda ska ha vara klara med sin kväverening i mars 2018.

– Sverige tvistar om tolkningen av direktivet. Våra medlemmar har följt den svenska tolkningen. En del av problemen handlar om att Sverige haft dålig kvalitet i rapporteringen. När Sverige visat riktiga data har många frågetecken rätats ut, säger Peter Sörngård, avloppsexpert hos Svenskt Vatten till Cirkulation.

Peter Sörngård menar också att flera kommuner fått dålig vägledning från statliga myndigheter och länsstyrelser.

Om Sverige stäms och fälls för överträdelser av avloppsdirektivet kan landet tilldelas mycket höga böter.

”Det är således synnerligen angeläget att vi säkerställer att de berörda reningsverken så fort som möjligt lever upp till de EU-rättsliga åtagandena. Det är inte acceptabelt att det finns reningsverk som inte klarar dessa krav”, skriver Karolina Skog i inbjudan till mötet.

Läs hela artikeln här i Cirkulation brister i Sveriges avloppsrening

 


Nyheter


Anette Seger, Varims ordförande, ny profil på slussen.biz

Här kommer utdrag från intervjun med Anette: Naturligtvis är vi också nyfikna att få veta mer om Varim, branschorganisationen där

Ny VD för Svenskt Vatten

Genom sitt arbete i Västerås stad och tidigare i en rad olika befattningar på Skogsstyrelsen, är han van att hantera

4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Det var titeln och frågan på seminariet. Så, hade någon lösningen? Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel

HD: Vattenverk har skadestånds­ansvar om vattnet har brister

Ronneby kommuns vattentäkt i Kallinge förorenades av brandsläckarskum från en övningsplats på flygflottiljen, F 17, strax intill. Omkring 5 000