4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Kompetensbrist utmanar VA-Sverige - vem har lösningen?

Det var titeln och frågan på seminariet.

Så, hade någon lösningen?
Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel Hellström från Svenskt Vatten, Peter Larsson från Sveriges Ingenjörer, Per Nordenstam från Arbetsgivarorganisationen Sobona, Anna Dahlman Petri från WSP Sverige samt Mats Rostö från Nacka vatten och avfall AB, hade ingen specifik lösning men kom med många intressanta synpunkter kring hur vi kan ta oss an denna branschutmaning gemensamt.


Nyheter


Varim växer med nytt medlemsföretag – Water Processing

Water Processing Sweden AB är nya medlemmar i Varim from oktober. De är ett teknikföretag med vattenbehandling som specialitet. Affärsidén

Anette Seger, Varims ordförande, ny profil på slussen.biz

Här kommer utdrag från intervjun med Anette: Naturligtvis är vi också nyfikna att få veta mer om Varim, branschorganisationen där

Ny VD för Svenskt Vatten

Genom sitt arbete i Västerås stad och tidigare i en rad olika befattningar på Skogsstyrelsen, är han van att hantera

4 juli höll Varim tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium i Almedalen

Det var titeln och frågan på seminariet. Så, hade någon lösningen? Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel