”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten”

Artikel från SLU: Samhället behöver mer avancerad teknik för kontroll och rening av dricksvatten. Det är en av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch.

I vår omgivning finns det tiotusentals potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen, som inte ingår i rutinmässiga kontrollprogram eller åtgärdas genom vattenrening. Några exempel på ämnen är flamskyddsmedel, läkemedelsrester, rester av hygien- och hudvårdsprodukter och mikroplaster. Kunskapen om dessa ämnen är begränsad och riskerna de medför för oss människor är otillräckligt hanterade i våra regelverk.

̶  Vi behöver öka kunskapen om de ämnen och föroreningar som identifieras som potentiellt hälsofarliga. Det lilla vi vet om dessa substanser och vilka risker de medför, motsvarar bara toppen av ett isberg, säger Karin Wiberg, professor vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, LU.

Försiktighetsprincipen bör råda

Water JPI, ett samarbetsinitiativ med experter som ska stödja Europas beslutsfattare betonar i en första ”policy brief” att försiktighetsprincipen bör gälla för att på bästa sätt skydda framtida generationers hälsa och vattenresurser.

̶  Samhället behöver stärka arbetet för en säkrare vattenhantering. Därför måste riskhantering och regelverk ändras så att de utgår från försiktighetsprincipen. I praktiken handlar det till exempel om att nya metoder för utvärdering av hälsoeffekter och riskbedömning behöver införas i våra vatten- och reningsverk. Vi behöver troligen också mer kontinuerligt övervaka hälsoriskerna i dricksvattnet, säger Karin Wiberg.

Läs artikeln ”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten” i sin helhet här


Nyheter


Varim samarbetar med Svenskt Vatten och Livsmedelsverket

Ta del av informationsbrevet som Svenskt Vatten och Livsmedelsverket har tagit fram och sprid det gärna vidare.  Information med anledning

Samlad information kring förändrade lagstiftningar med anledning av Covid-19 (Corona).

På denna länk finner Ni alla åtgärder samlat kring förändrade lagstiftningar med anledning av Covid-19 (Corona). Länken uppdateras kontinuerligt.  

ELSA rapporten är släppt

Rapporten beskriver luftning vid kommunala avloppsreningsverk med fokus på energieffektivitet. Den tar upp design av luftningsanläggningar samt lämpliga metoder för

SGU får ny generaldirektör

– Med sin erfarenhet av att bland annat leda främjande verksamhet och arbete med hållbarhetsfrågor inom statsförvaltning blir Anneli Wirtén