”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten”

Artikel från SLU: Samhället behöver mer avancerad teknik för kontroll och rening av dricksvatten. Det är en av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch.

I vår omgivning finns det tiotusentals potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen, som inte ingår i rutinmässiga kontrollprogram eller åtgärdas genom vattenrening. Några exempel på ämnen är flamskyddsmedel, läkemedelsrester, rester av hygien- och hudvårdsprodukter och mikroplaster. Kunskapen om dessa ämnen är begränsad och riskerna de medför för oss människor är otillräckligt hanterade i våra regelverk.

̶  Vi behöver öka kunskapen om de ämnen och föroreningar som identifieras som potentiellt hälsofarliga. Det lilla vi vet om dessa substanser och vilka risker de medför, motsvarar bara toppen av ett isberg, säger Karin Wiberg, professor vid Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet, LU.

Försiktighetsprincipen bör råda

Water JPI, ett samarbetsinitiativ med experter som ska stödja Europas beslutsfattare betonar i en första ”policy brief” att försiktighetsprincipen bör gälla för att på bästa sätt skydda framtida generationers hälsa och vattenresurser.

̶  Samhället behöver stärka arbetet för en säkrare vattenhantering. Därför måste riskhantering och regelverk ändras så att de utgår från försiktighetsprincipen. I praktiken handlar det till exempel om att nya metoder för utvärdering av hälsoeffekter och riskbedömning behöver införas i våra vatten- och reningsverk. Vi behöver troligen också mer kontinuerligt övervaka hälsoriskerna i dricksvattnet, säger Karin Wiberg.

Läs artikeln ”Vi måste minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten” i sin helhet här


Nyheter


Endress+Hauser global ledare inom vätskeanalys

Endress+Hauser som är medlemmar i  Varim har utsetts till global ledare inom vätskeanalys. Baserat på sin senaste undersökning av den

Vixor är nya medlemmar i Varim

Vixor skapar kommunikationslösningar och trådlös infrastruktur som förenklar och effektiviserar deras kunders vardag. Trådlös kommunikation och infrastruktur bygger på en

Water & Wastewater flyttar till hösten 2022

Water & Wastewater är en ny mötesplats för VA-branschen utvecklad av Stockholmsmässan med syfte att möta de krav som en

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor. Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av