Hur påverkas teknikföretag av vattenavbrott?

Teknikföretagen uppmärksammar vattenfrågan med en annan vinkling.

Vad händer om ett teknikföretag drabbas av vattenavbrott? Det är en av frågorna som forskningsinstitutet RISE och Statens väg- och transportforskningsinstitut ska besvara i en ny studie som syftar till att stärka Sveriges infrastruktur.

Över hälften av allt vatten som används i Sverige används inom industrin. De flesta företag är beroende av vatten för en fungerande verksamhet, därför kan ett avbrott i vattenförsörjningen innebära att företag måste korrigera eller tillfälligt stänga verksamheten, vilket kan leda till ekonomiska förluster och förändrad arbetsbelastning för personal.

Just nu pågår en studie för att ta reda på hur olika näringar i Sverige påverkas ekonomiskt av kortvariga såväl som långvariga avbrott i vattenförsörjningen.

– Genom att samla in information om företagens ekonomiska konsekvenser av vattenavbrott ökar kunskapen om hur industri och samhälle påverkas av vattenbrist, säger Josefine Klingberg, projektledare på RISE.

Resultatet av studien blir ett underlag som kommer kunna användas som stöd vid investeringar för att stärka leveranssäkerheten av vatten.

– Vi vet att svensk industri är beroende av vatten – därför hoppas att denna studie kommer att bidra till att öka tillgången och leveranssäkerheten av vatten i Sverige, säger Josefine Klingberg.

Studien är öppen för samtliga företag som vill medverka, klicka här för att delta.

 


Nyheter


Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor. Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av

IFAT mässan flyttas fram till 2022

IFAT 2020 är inställd och framflyttad till den 30 maj – 2 juni, 2022 För mer info läs mer på

VA-mässan flyttas till den 27-29 april 2021

Nästa VA-mässa som skulle ägt rum den 22-24 september på Elmia i Jönköping flyttas fram till den 27-29 april 2021.

Malmberg får expertroll i Kalmar

Kalmar Vatten tecknade i december 2019 ett samverkansavtal med byggbolaget Serneke för byggandet av Kalmars nya reningsverk. Nu knyts Malmberg