Ökad nationell samordning av dricksvatten – ny organisation ersätter tidigare nätverk

Samordna arbetet med dricksvattendirektivet, ta fram riktlinjer för informationssäkerhet och stödja pågående arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.
Det är några viktiga områden som den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har beslutat att arbeta vidare med.

Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten ersätter tidigare Nationella nätverket för dricksvatten. Så har Livsmedelsverket valt att organisera sitt utökade samordningsansvar för dricksvattenfrågor. Det utökade samordningsansvaret började gälla vid årsskiftet.

– Det är imponerande vad det Nationella nätverket för dricksvatten och dess arbetsgrupper åstadkom under sina nio år. Nu tar vi nästa steg och för att kunna driva dricksvattenfrågorna med än mer kraft, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket och ordförande i samordningsgruppen.

Den nya samordningsgruppen har dels med fler aktörer (se nedan) och dels en annan organisation och mandat.
– Syftet är att gå från samverkan och projektform till att bli mer drivande och få in arbetet i berörda aktörers verksamhetsplanering, säger Annica Sohlström.
– Genom en bra samordning kan vi få ut mer av allas arbete så att vi tillsammans säkrar tillgången på bra dricksvatten och driver viktiga frågor framåt.

Varim för löpande dialog med både Svenskt Vatten och Livsmedelsverket i för branschen viktiga frågor bl.a. kemikalieförsörjning.

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten – uppdrag och organisation


Nyheter


Endress+Hauser global ledare inom vätskeanalys

Endress+Hauser som är medlemmar i  Varim har utsetts till global ledare inom vätskeanalys. Baserat på sin senaste undersökning av den

Vixor är nya medlemmar i Varim

Vixor skapar kommunikationslösningar och trådlös infrastruktur som förenklar och effektiviserar deras kunders vardag. Trådlös kommunikation och infrastruktur bygger på en

Water & Wastewater flyttar till hösten 2022

Water & Wastewater är en ny mötesplats för VA-branschen utvecklad av Stockholmsmässan med syfte att möta de krav som en

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor. Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av