Malmberg får expertroll i Kalmar

Varim medlemmen Malmberg blir en nyckelaktör för bygget av Kalmars nya reningsverk. Företaget ska stå för spetskompetens inom miljöteknik, processhantering och tillför erfarenhet av att utföra kompletta reningsverk.

Kalmar Vatten tecknade i december 2019 ett samverkansavtal med byggbolaget Serneke för byggandet av Kalmars nya reningsverk. Nu knyts Malmberg till bygget som strategisk entreprenör i samverkandet.

Kalmars nuvarande reningsverk, ursprungligen byggt 1963 sjunger på sista versen när det gäller att klara såväl kvantitet som kvalitet i avloppsreningen.
– Att tillsammans med Kalmar Vatten och Serneke få skapa ett helt nytt och effektivt reningsverk med långsiktigt hållbarhets- och kretsloppstänk känns fantastiskt kul. Jag är säker på att Kalmarsundsverket kommer bli en ledstjärna i VA-Sverige och ett av de modernaste verken. Och vi ser fram mot att få arbeta med hela vår kompetens inom miljöteknik och avancerad vattenrening, säger Erik Malmberg, VD Malmberg, i ett pressmeddelande.

– Detta är ett mycket viktigt projekt för Kalmar, därav känns det helt rätt att genomföra det i samverkansformen partnering, där samtliga nyckelaktörer arbetar tillsammans för projektets bästa. Det kommer att ställas höga krav på framtidens reningsverk och vi vill genom Kalmarsundsverket, i samverkan, skapa ett återvinningsverk som med råge ska kunna möta de framtida hållbarhetskraven, säger Thomas Bergfeldt, VD på Kalmar Vatten.

Vid reningsverket har Kalmar Vatten under lång tid drivit försök för efterpolering med ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar.

Projektet är en av Kalmars största satsningar någonsin. Byggstart är planerad under våren 2021 och projektet beräknas stå klart 2025.

Läs nyheten i Cirkulation här

Läs mer om nyheten i Malmbergs pressrum


Nyheter


Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor. Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av

IFAT mässan flyttas fram till 2022

IFAT 2020 är inställd och framflyttad till den 30 maj – 2 juni, 2022 För mer info läs mer på

VA-mässan flyttas till den 27-29 april 2021

Nästa VA-mässa som skulle ägt rum den 22-24 september på Elmia i Jönköping flyttas fram till den 27-29 april 2021.

Malmberg får expertroll i Kalmar

Kalmar Vatten tecknade i december 2019 ett samverkansavtal med byggbolaget Serneke för byggandet av Kalmars nya reningsverk. Nu knyts Malmberg