Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronaviruset som orsakar covid-19 i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via droppar i luften från hostningar och nysningar och inte via vatten eller avlopp.

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor.

Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av RNA från virus har gjorts i avloppsvatten som fått medial spridning. Viruset består av ribonukleinsyra (RNA) och proteiner. Se informationsbild från WHO och Unicef.

Läs mer om informationen på Svenskt Vattens hemsida

Här kan du se läsa om Svenskt Vattens övriga information om covid-19


Nyheter


Endress+Hauser global ledare inom vätskeanalys

Endress+Hauser som är medlemmar i  Varim har utsetts till global ledare inom vätskeanalys. Baserat på sin senaste undersökning av den

Vixor är nya medlemmar i Varim

Vixor skapar kommunikationslösningar och trådlös infrastruktur som förenklar och effektiviserar deras kunders vardag. Trådlös kommunikation och infrastruktur bygger på en

Water & Wastewater flyttar till hösten 2022

Water & Wastewater är en ny mötesplats för VA-branschen utvecklad av Stockholmsmässan med syfte att möta de krav som en

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor. Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av