Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronaviruset som orsakar covid-19 i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via droppar i luften från hostningar och nysningar och inte via vatten eller avlopp.

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor.

Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av RNA från virus har gjorts i avloppsvatten som fått medial spridning. Viruset består av ribonukleinsyra (RNA) och proteiner. Se informationsbild från WHO och Unicef.

Läs mer om informationen på Svenskt Vattens hemsida

Här kan du se läsa om Svenskt Vattens övriga information om covid-19


Nyheter


Beijer Tech förvärvar Noxon

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har den 1 april förvärvat 100% av aktierna i Noxon AB från MVI. Noxon tillhandahåller

Sulzer köper Nordic Water

Den schweiziska pumptillverkaren Sulzer AG har gjort upp om att köpa Mölndalsbaserade Nordic Water för 1,2 miljarder kronor, skriver Sulzer

Nödvändiga kemikalier till dricksvattenförsörjningen säkerställs

Grundfrågan handlar om hur privata och offentliga aktörer gemensamt kan prioritera och säkerställa nödvändiga kemikalier för en robust dricksvattenförsörjning och

Endress+Hauser global ledare inom vätskeanalys

Endress+Hauser som är medlemmar i Varim har utsetts till global ledare inom vätskeanalys. Baserat på sin senaste undersökning av den