Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronaviruset som orsakar covid-19 i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via droppar i luften från hostningar och nysningar och inte via vatten eller avlopp.

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor.

Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av RNA från virus har gjorts i avloppsvatten som fått medial spridning. Viruset består av ribonukleinsyra (RNA) och proteiner. Se informationsbild från WHO och Unicef.

Läs mer om informationen på Svenskt Vattens hemsida

Här kan du se läsa om Svenskt Vattens övriga information om covid-19


Nyheter


Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor. Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av

IFAT mässan flyttas fram till 2022

IFAT 2020 är inställd och framflyttad till den 30 maj – 2 juni, 2022 För mer info läs mer på

VA-mässan flyttas till den 27-29 april 2021

Nästa VA-mässa som skulle ägt rum den 22-24 september på Elmia i Jönköping flyttas fram till den 27-29 april 2021.

Malmberg får expertroll i Kalmar

Kalmar Vatten tecknade i december 2019 ett samverkansavtal med byggbolaget Serneke för byggandet av Kalmars nya reningsverk. Nu knyts Malmberg