VA-mässan 2020

Nästa VA-mässa sker den 22-24 september på Elmia i Jönköping. Varim är involverad i programrådet och i en del av aktiviteterna på mässan. Flera av Varims medlemmar ställer ut på mässan och är med i planeringen av Varims aktiviteter. Här hittar du VA-mässans hemsida