Seminarium “Hur löser vi VA i framtiden?”

För er som jobbar med kommunal vattenrening och vattenbehandling inom VA-organisationerna så arrangerar Varim ett heldagsseminarium  “Hur löser vi VA i framtiden?” 7 november 2019.

Under dagen får du möjlighet att ta del av den senaste tekniken och lösningarna inom avlopp, dagvatten, ledningsnät och dricksvatten. Vi kommer att visa på praktiska exempel och hur du kan rusta dig för framtiden. Föredragshållarna kommer både från VA-organisationerna och Varims medlemsbolag och  Dagen avslutas sedan med mingel.

Du kommer att få ta del av föredrag inom:

• Ny teknik inom avloppsbehandling
• Läkemedel och övervakning
• Förändrad råvattenkvalitet
• Säkerhet kring dricksvatten
• Framtidens ledningsnät
• Dagvatten, urbanisering och stadsbyggnad

Save-the-date i pdf

Inbjudan och komplett program kommer längre fram.