Seminarium “Hur löser vi VA i framtiden” 7 november 2019

Varim kommer att arrangera ett heldagsseminarium med rubriken “Hur löser vi VA i framtiden” den 7 november 2019.

Under får du möjlighet att ta del av den senaste tekniken och lösningarna inom avlopp, dagvatten/ledningsnät och dricksvatten. Vi visar på praktiska exempel och hur vi kan rusta oss för framtiden. Dagen avslutas sedan med mingel.

Du kommer att få ta del av:

• Ny teknik inom avloppsbehandling
• Läkemedel och övervakning
• Förändrad råvattenkvalitet
• Säkerhet kring dricksvatten
• Framtidens ledningsnät
• Urbanisering och stadsbyggnad

Inbjudan och komplett program kommer längre fram.