Vår verksamhet

Varim driver sin verksamhet genom arbete dels på kansliet och i styrelsen, samt även i ett antal olika arbetsgrupper.

De huvudsakliga arbetet inom organisationen genomförs av Varims olika arbetsgrupper. Resultatet av arbetet presenteras för medlemmarna bland annat i samband med organisationens vår- och höstmöten. Under flikarna till vänster hittar du delar av utfallet av Varims arbete genom åren.

Varims styrelse hittar du här

Du hittar här mer information om vilka Varims arbetsgrupper är