Certifiering

Varim ställer krav på sina medlemsföretag. Certifieringskraven innebär att företaget:

  1. ingår i värdekedjan för industriell och kommunal vattenrening
  2. arbetar aktivt för en bra vattenkvalitet och ett hållbart samhälle
  3. följer Teknikföretagens Branschgruppers vid var tid gällande konkurrensrättsliga uppförandekod
  4. har ett dokumenterat kvalitetsledningssystem
  5. har en dokumenterad miljöpolicy och en person som är miljöansvarig
  6. har en dokumenterat välskött ekonomi

Varims styrelse övervakar att ovanstående efterlevs. Vid överträdelse kan medlemsföretag uteslutas.