Examensarbete om upphandling

Uppsalastudenten Stefan Carlsson gjorde under 2014 sitt examensarbete inom Varim där han arbetade med att kartlägga hur upphandlingsprocessen ser ut hos de olika parterna.

image6 (2)

Titeln på Stefans färdiga rapport är “Kartläggning av upphandlingsprocessen inom vatten- och avloppsbranschen – användning av livscykelkostnader i processen”. Han har ingående analyserat om LCC-metoder kan vara ett framgångskoncept vid upphandling inom vattenreningsområdet. Arbetet har genomförts i samarbete med både beställare och leverantörer i vattenreningsbranschen.

Du kan hitta hans examensarbete här