Upphandlingsstöd av produkter, förbrukningsvaror, konsulter, montage av produkter eller entreprenader

Varim har tagit fram tips baserade på branschens leveransavtal, som stöd för dig som upphandlar produkter, förbrukningsvaror, konsulter, montage av produkter eller entreprenader inom VA-sektorn. Vi rekommenderar att du läser tabellen med sammanställningen nedan först för att få överblick av de olika utvärderingsmodellerna som finns och hur de bör användas.

Här hittar du tabellen som ger dig en överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. Syftet är att underlätta både upphandling och genomförande av VA-projekt.

Totalentreprenad enligt ABT 06

Utförandeentreprenad enligt AB 04

Funktionsentreprenad enligt ABA 99

Konsulttjänster enligt ABK 09

Varor i VA-projekt enligt ABM 07

Upphandling enligt ALOS 05

Produkter enligt NL 09 

Montage av produkter enligt NLM 10

Har du frågor eller synpunkter på materialet får du gärna kontakta Varims kansli. Ni kan även hitta mer information och material om ovan på Svensk Byggtjänst eller Teknikföretagen samt SKL för ALOS 05