Varims guideline för upphandling - för upphandlare

Varim har tagit fram två olika guidelines för upphandling. En för användare och den nedan för den som upphandlar.

Vi inom Varim vill med denna guideline underlätta inköp inom VA-branschen och sträva mot ett inköpsklimat där du som inköpare effektivt kan upphandla det du behöver med god
konkurrens och minskat antal överprövningar.

Här kan du ladda hem broschyren ”Till dig som upphandlar VA-verksamhet”
– så gör du för att enkelt och effektivt få rätt leverans till rätt pris.