Upphandling VA-projekt

Varim har sammanställt olika dokument för att ge överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt samt även tagit fram tips för produkter, konsulter eller entreprenader samt rekommendationer för upphandling av kemikalier.

Till vänster hittar du mer information och kontakta gärna Varims kansli om du vill ha mer hjälp eller har frågor.

Upphandlingsmyndigheten svarar gärna på generella frågor om upphandling, se Frågeportalen på deras hemsida. Du kan även tipsa dem om otillåtna direktupphandlingar, andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller generella upphandlingsproblem.