Upphandling av VA-kemikalier

Varim har en arbetsgrupp bestående av branschens stora kemikalieleverantörer. Gruppen vill hjälpa branschen i sin upphandlingsverksamhet, för att underlätta, effektivisera och öka konkurrensen som helhet.

De arbetar också för att inköp ska ske på ett enkelt sätt och samtidigt uppfylla köparens behov, vilket har resulterat i rekommendationer, mallar och stöd för upphandling av kemikalier. Materialet har tagits fram i samverkan med representanter för olika upphandlingsenheter för att kvalitetssäkra innehållet.

Övergripande dokument med rekommendationer för upphandling

Rekommendationer ”Upphandling VA-kemikalier” (länk till dokumentet)
Rekommendationer ”Utvärdering av fällningskemikalier” (länk till dokumentet)
Utvärderingsmodell ”Utvärdering av polymerer” (länk till dokumentet)

Konkret upphandlingsstöd

För att underlätta den faktiska upphandlingen av kemikalier har Varim tagit fram mallar så att du som upphandlare får tillgång till ett komplett paket som stöd i din upphandling. Dokumenten redovisas nedan och är i Word så att du lätt kan anpassa det efter din upphandling.

Anbudsförfrågan 
Sanningsförsäkran
Avtalsvillkor Varim
Checklista ska krav

Materialet är framtaget av Varims arbetsgrupp, kemikalier.
Följande företag är medlemmar i arbetsgruppen: Brenntag Nordic AB, BTC Speciality Chemical Distribution A/S, Feralco Nordic AB, Jacobi Carbons,  Kemira Kemi AB och Polymore.