Guideline upphandling användare

Varims guideline för upphandling – för användare

Varim har tagit fram två olika guidelines för upphandling. En för upphandlare och den nedan för användare.

Vi inom Varim vill med denna sammanfattande handledning underlätta upphandlingen inom VA-branschen och sträva mot ett inköpsklimat där du får det du behöver vid upphandling av VA-verksamhet.

Här kan du ladda hem broschyren “Så får du som användare de leveranser du behöver vid upphandling av VA-verksamhet”
– Varims snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vi upphandling av VA-verksamhet.