VA-mässan

VA-mässan arrangeras av Elmia vartannat år. Varim är medarrangör till mässan genom att sitta med i styrgruppen tillsammans med Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, Cirkulation, Hav och VA-Guiden.

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas representanter från alla delar i branschen för att diskutera och utbyta erfarenheter kring den senaste tekniken och kunskapen inom vattenreningsområdet.

Varim deltog under flera seminarier och arrangerade även de uppskattade temavandringarna under mässan 2018. Du hittar mer information under fliken VA-mässan 2018. Nu planerar vi för fullt inför nästa mässa 2020.

Nästa VA-mässa sker den 22-24 september 2020.

VA-mässan 2016