VA-mässan

VA-mässan arrangeras av Elmia vartannat år. Varim är medarrangör till mässan genom att sitta med i styrgruppen tillsammans med Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, Cirkulation, Hav och VA-Guiden.

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas representanter från alla delar i branschen för att diskutera och utbyta erfarenheter kring den senaste tekniken och kunskapen inom vattenreningsområdet.

VA-2018 är avslutad. Varim deltog under flera seminarier och arrangerade även de uppskattade temavandringarna under mässan. Du hittar mer information under fliken VA-mässan 2018.

Nästa VA-mässa sker den 22-24 september 2020.

VA-mässan 2016