VA-mässan 2020 flyttas till 2021

VA-mässan arrangeras av Elmia vartannat år. Varim är medarrangör till mässan genom att sitta med i styrgruppen tillsammans med Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, Cirkulation, Hav och VA-Guiden.

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas representanter från alla delar i branschen för att diskutera och utbyta erfarenheter kring den senaste tekniken och kunskapen inom vattenreningsområdet.

Varim arrangerade flera seminarier och  temavandringarna under mässan 2018. Du hittar mer information under fliken VA-mässan 2018.

Nästa mässa skulle skett i år den 22-24 september men är nu flyttad till den 27-29 april 2021. Vi återkommer med information om de aktiviteter som vi planerar och är med och arrangerar.

Ifall du behöver boende på mässan och kan tänka dig att bo i hus istället för hotellrum kan du kontakta Great living och Bo Prima för att dela på ett hus eller bo i lägenhet istället.

Här hittar du Varims film i kortversion – Varim deltar på VA-mässan! Gör du?
Här hittar du långversionen av filmen – Varim deltar på VA-mässan! Gör du?

Läs mer om VA-mässan på Elmias hemsida.