VA-mässan

VA-mässan arrangeras av Elmia vartannat år. Varim är medarrangör till mässan genom att sitta med i styrgruppen tillsammans med Svenskt Vatten, Föreningen Vatten, Cirkulation, Hav och VA-Guiden.

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas representanter från alla delar i branschen för att diskutera och utbyta erfarenheter kring den senaste tekniken och kunskapen inom vattenreningsområdet.

Planeringen inför VA-2018 är i full gång. Varim kommer att vara med på flera seminarier och även andra aktiviteter under mässan. Du hittar mer information under fliken VA-mässan 2018. Som vanligt har vi en monter mitt i “Varim-land”. Här hittar du mer information om VA-2018.

VA-mässan 2016

VA-mässan 2014