VA-mässan 2014

VA-mässan arrangerades den 30 september till 2 oktober 2014 i Jönköping. Mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffades användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.

Här nedan har vi sammanställt lite information som vi i Varim var med och arrangerade:

SEMINARIER
Varje dag arrangerades tre parallella seminarier två gånger om dagen – före och efter lunch. Varim arrangerade 4 st av dessa seminarier. Dessa är: Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar, Vattenrening inom industrin, Lösningar för att möta nya krav på reningsverk och Lösningar för säkert dricksvatten.

Dokumentation från dessa seminarier kan du hämta här.

AFTER FAIR
Onsdagen den 1 oktober, kvällen innan den sista mässdagen, arrangerades en mingelkväll för hela branschen på Elmia. En given samlingspunkt för alla de tre mässorna som går samtidigt – VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning. Vi bjöds på mingel musik och ett uppträdande av Linda Bengtzing.

TEMAVANDRINGAR
Varim arrangerade temavandringar som är gruppvandringar till ett antal montrar där besökarna valt ett visst tema efter eget intresse.

Temavandringarna arrangerades efter följande ämnesområden: A. Avloppsvatten B. Biogas C. Ny teknik D. Dricksvatten E. Energieffektivisering F. Styr- och reglerteknik G. Schaktfri ledningsförnyelse.

Vandringarna var gratis och det var många deltagare (över 100 personer) som kom och vandrade och det mest populära vandringarna var Avloppsvatten och Dricksvatten.

Se komplett information om mässan på www.vamassan.se.