Dokumentation – Varims seminarier VA-mässan


Här lägger vi löpande upp dokumentationen från Varims seminarier på VA-mässan.

Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar - tisdag 30 sep.

Så får du till ett bättre VA-projekt /Eric Tebelius, Sweco PDF Ladda ner
Framgångsrik upphandling av VA-projekt /Petter Björkman, Ramböll PDF Ladda ner
Entreprenadformer och avtalsvillkor /Erik Palmgren, Setterwalls PDF Ladda ner
Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansprojekt /Stefan Valdusson, AnjoBygg PDF Ladda ner
Vad är på gång inom LOU/LUF /Magnus Josephson, Magnus Josephson AB PDF Ladda ner

Vattenrening inom industrin - onsdag 1 okt.

Introduktion PDF Ladda ner
Vad innebär det nya industriutsläppsdirektivet (IED) PDF Ladda ner
Rening av kvävehaltigt gruvvatten PDF Ladda ner
Uppströms - istället för nedströmsarbete vid massabruk PDF Ladda ner
Skräddarsydd lösning för läkemedelsrester PDF Ladda ner

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk - torsdag 2 okt.

Introduktion PDF Ladda ner
Hur hanterar Västerås reningsverk nya krav på minskat skyddsavstånd? PDF Ladda ner
Högflödesrening som en åtgärd att möta strängare krav? PDF Ladda ner
Att mäta är att veta!/Hach-Lange PDF Ladda ner
Att mäta är att veta!/Christian Berner PDF Ladda ner
Är MBR teknik lösning på de nya kraven? PDF Ladda ner
Enklast är bäst-beprövad teknik på Kalmarsundsverket? PDF Ladda ner

Lösningar för säkert dricksvatten - torsdag 2 okt.

Förändringar av vårt råvatten - orsaker, konsekvenser & behov av nya beredningsmetoder PDF Ladda ner
UV-desinfektion på utgående avloppsvatten för förbättrad dricksvattenkvalitet PDF Ladda ner
Design of Ultrafiltration plants flr safe drinking water PDF Ladda ner
Desinfektion i ledningsnätet PDF Ladda ner
Skellefteå framtida vattenförsörjning - Våga omtag PDF Ladda ner
Nytt membrankoncept för humusrika ytvatten - kapillär nanofiltration PDF Ladda ner

VARIMs totala seminarieprogram under VA-mässan PDF Ladda ner