VA-mässan 2016

Under mässan 2016 deltog Varim med en monter mitt i Varim-land, där medlemmarna och övriga besökare kunde träffas och diskutera med kansliet över en kopp kaffe.

Temavandringarna
Temavandring är för besökarna ett trevligt och effektivt sätt att under ca en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna ämnesområdet. För medverkande utställare är det ett sätt att få in mer relevant trafik till sin monter. Vandringarna startar i Varims monter. Här hittar du bilder från temavandringarna 2016.

Temavandringarna gick i följande ämnesområden:
Avloppsvatten, Biogas, Styr- och reglerteknik, Dricksvatten, Energieffektivisering och Schaktfri ledningsförnyelse.

Vandringarna var gratis och det var många deltagare som kom och vandrade. De mest populära vandringarna var Avloppsvatten och Dricksvatten.

Seminarier
Under VA-mässans alla dagar arrangerades varje dag tre parallella seminarier två gånger om dagen – före och efter lunch. Varim var med och arrangerade fyra seminarier och ett till tillsammans med Föreningen Vatten. Dessa var:

Tisdag 27 september
kl. 10.00-12.30 – Hur säkrar vi dricksvattnet för framtidens klimatförändringar
kl. 14.00-16.30 – Handfasta råd för smartare upphandlingar

Onsdag 28 september
kl. 10.00-12.30 – Modernisera eller bygga nytt avloppsreningsverk

Torsdag 29 september
kl. 10.00-12.30 – Strategier för klimatanpassning – Hur skyddar vi våra städer vid klimatförändringar?
kl. 10.00-12.30 – Slutanvändningen av avloppsslam – metoder för att komma i mål med fosforåterföringen (tillsammans med Föreningen Vatten)

Läs mer på VA-mässans hemsida www.vamassan.se.