VA-mässan 2018

Årets VA-mässa den 25-27 september på Elmia i Jönköping har nu avslutats.

Under VA-mässan så arrangerade Varim många aktiviteter som du kan läsa om nedan. Varim hade en en egen monter mitt i Varim-land, omgiven av Varim företagen. I montern kunde medlemmarna och övriga besökare träffas och diskutera med kansliet över en kopp kaffe.

Temavandringarna
Temavandringar arrangerades i dagarna tre. Det är för besökarna ett trevligt och effektivt sätt att under ca en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna ämnesområdet. För medverkande utställare är det ett sätt att få in mer relevant trafik till sin monter. Vandringarna startade i Varims monter.

Temavandringarna arrangerades efter följande ämnesområden:
• Avloppsrening – Läkemedelsrester och kemikalier
• Avloppsrening allmän – Allmänt i ämnen som inte tas upp ovan
• Dricksvatten – Smak och lukt samt membranteknik
• Energieffektivisering – Pumpar och Luftning
• Moderna filtreringstekniker – Membran för mikro- ultra- och nanofilter samt omvänd osmos
• Drift och övervakning – Styr- och reglerteknik, online sensorer, AI och digitalisering
• Effektiva förnyelsemetoder för ledningsnätet – Vatten, Spill och Dagvatten

Här kan du se vilka företag som deltog i Temavandringarna

Seminarier
Under VA-mässans alla dagar arrangerades seminarier både korta och långa flera gånger om dagen.
Du hittar det totala seminarieprogrammet här. 
Här hittar du endast Varims seminarier

Varim var med och arrangerade fyra seminarier och två tillsammans med VA-guiden och Svenskt Vatten.

Tisdag 25 september
kl. 11.30-12.30 – Har du koll på din anläggning? – Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

Onsdag 26 september
kl. 10.00-11.00 – Lokal lakvattenhantering – utmaningar och möjligheter
kl. 10.00-12.30 – Dagvatten i ett förändrat klimat – hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt och ekonomiskt (arrangeras tillsammans med VA-Guiden)
Kl. 11.30-12.30 – Hur bygger man hållbara VA-system? (arrangeras tillsammans med Svenskt Vatten)

Torsdag 27 september
Kl. 13.30-14.30 – Fördelar och utmaningar med 3D-projektering och 3D-scanning 
Kl. 13.30-16.00 – Hur väljer man entreprenadform i VA-branschen

Läs mer på VA-mässans hemsida.