VA-mässan 2018

Årets VA-mässa sker den 25-27 september på Elmia i Jönköping.

Under kommande VA-mässa så kommer Varim deltaga med en monter mitt i Varim-land, omgiven av Varim företagen. I montern kan medlemmarna och övriga besökare träffas och diskutera med kansliet över en kopp kaffe.

Temavandringarna
Temavandring är för besökarna ett trevligt och effektivt sätt att under ca en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna ämnesområdet. För medverkande utställare är det ett sätt att få in mer relevant trafik till sin monter. Vandringarna startar i Varims monter.

Temavandringarna arrangeras efter följande ämnesområden:
• Avloppsrening – Läkemedelsrester och kemikalier
• Avloppsrening allmän – Allmänt i ämnen som inte tas upp ovan
• Dricksvatten – Smak och lukt samt membranteknik
• Energieffektivisering – Pumpar och Luftning
• Moderna filtreringstekniker – Membran för mikro- ultra- och nanofilter samt omvänd osmos
• Drift och övervakning – Styr- och reglerteknik, online sensorer, AI och digitalisering
• Effektiva förnyelsemetoder för ledningsnätet – Vatten, Spill och Dagvatten

Här kan du hitta vilka företag som är med i Temavandringarna

Seminarier
Under VA-mässans alla dagar arrangeras seminarier både korta och långa flera gånger om dagen.
Du hittar det totala seminarieprogrammet här. 
Här hittar du endast Varims seminarier

Varim var med och arrangerar fyra seminarier och två tillsammans med VA-guiden och Svenskt Vatten.

Tisdag 25 september
kl. 11.30-12.30 – Har du koll på din anläggning? – Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

Onsdag 26 september
kl. 10.00-11.00 – Lokal lakvattenhantering – utmaningar och möjligheter
kl. 10.00-12.30 – Dagvatten i ett förändrat klimat – hur ska framtidens nederbörd hanteras fysiskt och ekonomiskt (arrangeras tillsammans med VA-Guiden)
Kl. 11.30-12.30 – Hur bygger man hållbara VA-system? (arrangeras tillsammans med Svenskt Vatten)

Torsdag 27 september
Kl. 13.30-14.30 – Fördelar och utmaningar med 3D-projektering och 3D-scanning 
Kl. 13.30-16.00 – Hur väljer man entreprenadform i VA-branschen

Läs mer på VA-mässans hemsida.