ATEX-direktivet – för säker industriell kemikaliehantering

ATEX – är en förkortning av det franska ”Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles”. Enkelt kan man säga att all industri där det finns en risk för explosion, p g a av brandfarliga kemikalier eller damm, innefattas av denna lagstiftning.

För alla leverantörer till gruvindustrin eller olja, gas och kemiska industrin är ATEX vanligt förekommande. ATEX-klassade produkter är konstruerade på ett helt annorlunda sätt än de produkter som används utanför detta regelverk. Skillnaden är att konstruktionen är gjord så att det inte får finnas någon risk för till exempel överslag i elektroniken eller att statisk elektricitet kan orsaka en gnista, som i sin tur kan orsaka explosion.

Läs mer här

Bild Artikel Varims kunskapsbank - ATEX ProMinent