Desinfektion av vatten

Desinfektion av vatten är en central utmaning i det 21:a århundradet.
Det gäller inte bara dricksvatten utan även gråvatten och produktionsvatten i industriella processer, kylvatten och vatten i badanläggningar. Målet är alltid en miljövänlig vattenrening som samtidigt är både effektiv och kostnadseffektiv.

Ofta används råvatten som innehåller bakteriologiska föroreningar, t ex ytvatten eller snabbfiltrerat vatten, i processer för dricksvattenåtervinning. I dessa fall är desinfektion absolut nödvändig. Desinfektion av produktionsvatten som använts i en mångfald industrier, är numera självklart. Desinfektion av cirkulerande vatten, t ex i system för kylning, ventilation och luft- konditionering har också visat sig fördelaktiga och i vissa fall ett krav. På senare år har risken för infektioner p g a förekomst av Legionella i varmvatten och kylvatten stått i fokus för allmänhetens intresse.

Det finns ett spektrum av metoder och tekniker för desinfektion och vattenrening av dessa olika vattentyper, var och en med sina specifika för- och nackdelar. Vilken teknik som är bäst lämpad för en individuell applikation beror på många parametrar och begränsningar. Oftast är en kombination av olika teknologier det som uppfyller desinfektionskraven, med avseende på både vattenkvalité och ekonomi.

Läs mer