Gemensamt grepp om kompetensfrågan

  • Det här är viktiga frågor som branschen måste lösa gemensamt
  • Det är första gången vi sitter kring samma bord och det visar på allvaret
  • Vårt uppdrag är mycket större än vad som ryms inom VA-branschen och det måste vi berätta

Det är några uttalanden från mötet den 7 december, då ca 20 representanter från VA-huvudmän, entreprenörer, konsulter och produktleverantörer möttes för att diskutera branschgemensamma utmaningar. Det var de bägge branschorganisationerna Varim och Svenskt Vatten som kallat till mötet där dagens centrala fråga var kompetensbristen som utmanar VA-Sverige.

Med på mötet var även Vd från arbetsgivarorganisationen Sobona, Per Nordenstam. Han konstaterade bland annat att;

    – Vi måste bli bättre på att berätta vår historia. Vad branschen faktiskt arbetar med. Det handlar om samhällsbyggnad och den moderna staden. Det handlar om att även i framtiden förse den växande befolkningen med rent vatten och ta hand om det smutsiga. Och att göra det på ett smart sätt, med hjälp av nya tekniska lösningar.

Bakgrund
Bakgrunden till mötet är bland annat att branschen upplever stora problem med att hitta rätt kompetens för att bygga om och förnya vatten- och avloppsreningsverk. De växande städerna blir allt tätare med komplexa miljöer som måste vara ekonomiskt och socialt hållbara över tid. Samtidigt ökar klimatförändringarna kraven på effektiv dagvattenhantering och bostadsplanering.

Fredagens möte var de första av sitt slag, men kommer med all sannolikhet att följas av fler.

    – Varim och Svenskt Vatten kommer att paketera frågorna och bilda arbetsgrupper som ska driva dem vidare, avslutar Elin Steinberg, tf generalsekreterare på Varim.

    – Det känns mycket angeläget att driva samtalen vidare, men jag är väldigt nöjd med att vi kan avsluta 2018 med att tagit det här första viktiga steget.