Rätt avtalsform för rätt projekt

Det ska vara lätt att göra rätt!
Därför har Varim gjort en sammanställning, i form av en tabell, över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt.

Det berättar Elin Steinberg, tf generalsekreterare på Varim. Arbetsgruppen för upphandling har under en längre tid arbetat med att förtydliga det regelverk som gäller, så att fler gör rätt från början. Nu ligger resultatet på Varims hemsida; en överskådlig tabell med åtta standardavtal och information om vad avtalet ursprungligen är upprättat för, vem som har konstruktionsansvar, vem som har process-/funktionsansvar och några viktiga noteringar.

  • Jag tror det är ett bra verktyg som kan vara till stor hjälp vid upphandling och genomförande, fortsätter Elin. Därför är det viktigt att vi sprider information om att det finns och nu ligger på Varims hemsida.

Förutom att de standardiserade villkoren minskar riskerna för feltolkning, minskar de även arbetsbördan, och därmed kostnaderna, för parterna. Avsteg från ett standardavtal kan komplicera upphandlingen i onödan. Detsamma gäller om man blandar standardavtal.

  • Vi rekommenderar att man ställer sig frågan “Vilket är huvudsyftet med projektet?”. Svaret, tillsammans med vår tabell, kan underlätta valet, avslutar Elin.

Sedan tidigare finns även vägledande material med fokus på upphandling av VA-kemikalier på Varims hemsida. Dessa dokument har Varims arbetsgrupp bestående av kemikalieleverantörsmedlemmar, sammanställt. Gruppen arbetar för att inköp ska ske på ett enkelt sätt och samtidigt uppfylla köparens behov, vilket har resulterat i rekommendationer, mallar och stöd för upphandling av kemikalier.