Kan avloppsreningsverk bli resursutvinningsverk?

Med rätt process och rätt styrning av den, kan ett reningsverk bli en vinstaffär tack vare alla resurser som finns i avloppsvattnet.

Globalt är vattentillgången en av de viktigaste skillnaderna mellan människor, tillgången på rent vatten och fungerande sanitet är en självklarhet för den utvecklade världen. Vattenreningen, om man slår ihop vatten och avlopp, brottas med en mängd enorma utmaningar. Till att börja med ska allt vatten flyttas från vattenverket till hushållet och från hushållet till avloppsreningsverket. Ledningarna behöver vara täta för att vattnet inte ska förorenas eller förorena omgivningen. Övervakningen av den här transporten kan bli hur avancerad som helst – allt från att bara hålla koll på var ledningarna går och hur mycket som kommer fram av det som pumpades ut, till att kunna förutspå läckor på bara någon centimeters noggrannhet. Konstigt nog är det ganska ovanligt att mängden vatten som pumpas till hushållen från vattenverket stämmer överens med mängden vatten som kommer till avloppsreningsverket. Oftast kommer det till vatten på vägen, ibland så mycket som 50%.

Läs mer