Ett medlemskap i Varim erbjuder:

water_3Small

• Aktiv branschföreträdare – Varim agerar för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmän samt andra aktörer.

Ett brett och värdefullt nätverk – kontakt med branschens främsta företrädare.

Rabatt på VA-mässans monteryta – förutom rabatt, får din monter en central placering
i mässhallen tillsammans med andra Varim-medlemmar i ”Varim-land”.

Deltagande på Varims årliga vår- och höstmöte – här möts medlemmarna, lyssnar på
aktuella teman för branschen samt genomför intressanta studiebesök.

Medverkan och deltagande i seminarier – Varim arrangerar seminarier där
presentationer från medlemmarna blandas med externa föreläsare t ex från kundledet
och myndigheter.

• Möjlighet att vara med och påverka upphandlingsfrågorna – Varims arbetsgrupper tar fram rekommendationer och mallar, för att underlätta, effektivisera och öka konkurrensen för branschen som helhet.

Här hittar du vårt informationsblad