Ett medlemskap i Varim erbjuder:

Glada medlemmar

• Aktiv branschföreträdare – Varim agerar för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmän samt andra aktörer.

Ett brett och värdefullt nätverk – kontakt med branschens främsta företrädare.

Rabatt på VA-mässans monteryta – förutom rabatt, kan du välja att placera din monter i en central placering i mässhallen tillsammans med andra Varim-medlemmar i ”Varim-land” (gäller vid anmälan 9 månader innan mässan startar).

Deltagande på Varims årliga vår- och höstmöte – här möts medlemmarna, lyssnar på aktuella teman för branschen samt genomför intressanta studiebesök.

Medverkan och deltagande i seminarier – Varim arrangerar webbinarier för våra medlemmar, VA-kunskap med Varim där medlemmarna berättar om ett specifikt ämne/teknik som de är experter på för inbjudna konsulter och övriga VA-kunder.

• Möjlighet att vara med och påverka upphandlingsfrågorna – Varims arbetsgrupper tar fram rekommendationer och mallar, för att underlätta, effektivisera och öka konkurrensen för branschen som helhet.

• Mycket förmånliga medlemsrabatter – som medlem i Varim har du möjlighet att ta del av PLUS-tjänster. PLUS-tjänsten ger ditt företag rabatter på exempelvis drivmedel, hotell och försäkringar.

Här hittar du vårt informationsblad

Här hittar du mer information om vad ett medlemskap kostar