Branschnyheter

30 oktober, 2020
Bygga nytt eller bygga ut? Stora investeringar i avloppsreningen är att vänta i Östhammar. Den stora frågan är hur det ska betalas. [...]
30 oktober, 2020
Det pågår ett projekt på Xylem i Emmaboda med att rena dagvatten och återanvända vatten från de olika processerna i verksamheten. [...]
29 oktober, 2020
Reningsverket i Sankt Olof står inför en stor förändring och byggs om för 7,4 miljoner kronor varav 90 procent är bidrag från Naturvårdsverket. Projektet är redan igång och ska vara klart hösten 2021. [...]