Branschnyheter

4 juli, 2020
Strax nedanför Taxinge slott ligger det en pöl med avloppsvatten från de närliggande hushållen. Vattnet rinner via dagvattenledningar ner till Mälaren en bit bort. Riktigt äckligt säger de boende och kräver att det åtgärdas. [...]
3 juli, 2020
Många har de senaste dagarna upprörts av Köpenhamns planerade utsläpp av orenat avloppsvatten i Öresund. Nu visar det sig att detta utsläpp är en droppe i havet jämfört med de utsläppsmängder som pågått under åren 2014 till 2018. [...]
1 juli, 2020
Åska och kraftiga regn slog ut pumpstationen i centrala Mora och under flera timmar rann orenat avloppsvatten ut i Saxviken intill Tingsnäsbadet. Marilou Hamilton Levin, vd för Nodava utesluter inte att samma sak kan hända igen. [...]
1 juli, 2020
I dag förbjuder EU ännu en av tusentals PFAS-kemikalier som bland annat skadar immunförsvaret. Det onedbrytbara ämnet finns i höga halter i avloppsvatten och slam i Borås - och har nu även upptäckts i såväl mark- som grundvattenprover. [...]
25 juni, 2020
Normalt minskar vattenförbrukningen på sommaren, men hittills i år har den ökat. Reningsverken producerar över sin kapacitet just nu - och Stockholm vatten och avfall kan behöva införa ett bevattningsförbud. [...]
22 juni, 2020
Med hjälp av ny membranteknik ska reningsverket i Henriksdal bli ett av världens modernaste. Målet är att fördubbla reningskapaciteten - och att vattnet som släpps ut ska bli betydligt renare än i dag. [...]
20 juni, 2020
Upphandlingen gjordes på fel sätt och kommunen fick böta 800 000 kronor. Men nu är anläggningen för läkemedelsrening på Degeberga reningsverk igång - och de första resultaten ser lovande ut. [...]
18 juni, 2020
Tekniska nämnden satsar 80 miljoner kronor på fyra olika byggprojekt. Beslut om bygge av en park, ett avloppsreningsverk, en kortidsenhet samt upprustning av hamnen i Visby togs vid torsdagens möte. [...]