Branschnyheter

21 april, 2021
En extern granskning av bygget av det centrala reningsverket visade på allvarliga brister. Kommunen har nu beslutat om flera åtgärder för framtida stora investeringsprojekt. [...]
21 april, 2021
Enligt Tergeo AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva utveckling och försäljning av vattenreningsutrustning, konsultverksamhet i vattenreningsfrågor, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet." [...]
19 april, 2021
Karlskrona kommun ska bygga ett nytt avloppsreningsverk i Fågelmara för 45 miljoner kronor. Det efter att det nuvarande verket har flera brister. [...]
17 april, 2021
Reningsverket i Yxsjöberg uppfyller inte kraven på rening av avloppsvatten. Därför måste nu Ljusnarsbergs kommun åtgärda detta. Det kommer att kosta 4 miljoner kronor. Och åtgärderna måste vara klara innan årsskiftet. [...]
16 april, 2021
för att det inte klarar av att hålla sig inom miljötillståndets ramar. - Det är vi skyldiga att göra, säger miljöhandläggare Camilla Ternström. [...]