Branschnyheter

25 april, 2019
De flesta av våra reningsverk är dåliga på att ta bort läkemedelsrester ur avloppsvattnet. Men nu inför flera svenska reningsverk ny teknik... [...]
24 april, 2019
Nästan 7 000 småhus i Kalmar län har avlopp som är olagliga och riskerar att släppa ut avloppsvatten i närmaste badsjö. Med obligatoriska... [...]
24 april, 2019
Fosfor är inget gift som vi måste ta bort ur vårt avloppsvatten. Därför är det dags att avbryta häxjakten på de hundratusentals... [...]
24 april, 2019
VA-problematiken i Åre ska snart vara ett minne blott – NCC ska bygga ett nytt avloppsreningsverk som ska ersätta fem anläggningar. [...]
23 april, 2019
I närheten av Sjöängen pågår ledningsarbete. Dagvatten från närområdet leds via avlopps och rensbrunnar ut i Alsen. De gamla plåtrören hade... [...]
23 april, 2019
Ett nytt reningsverk i Bydalen, Åre kommun, ska ersätta fem mindre reningsverk. Åre kommun och NCC ska i samverkan bygga ett nytt... [...]
23 april, 2019
Topas Vatten lanserar minireningsverket Topas 5, avsett för ett hushåll eller max fem personer. Minireningsverket är utrustat med samma... [...]
23 april, 2019
Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som... [...]
22 april, 2019
I Bydalen i Åre kommun har markarbeten inletts för ett nytt, kommunalt avloppsreningsverk. Mot slutet av nästa år, hösten 2020, beräknas... [...]
18 april, 2019
Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborg måste rena sina läkemedelsrester. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Gryaab, som... [...]
18 april, 2019
Vägledningen till föreskrifterna NFS 2016:6 om utsläpp och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse är nu publicerad på... [...]
17 april, 2019
Hässleholm Företaget Solida group i Hässleholm har nyligen inlett ett samarbete med ett danskt företag som jobbar med ett nytt sätt att ta... [...]
17 april, 2019
Gammalt och nytt samsas numera på Laholms reningsverk som är ombyggt och renoverat med en budget på cirka 100 miljoner kronor. Det är... [...]
16 april, 2019
Arbetet med Laxnelänken har pågått länge. I början av april kopplades en ny pumpstation på i Laxne. Det gamla reningsverket har gjort sitt,... [...]
15 april, 2019
Sölvesborg bygger ett nytt reningsverk. Den nya verket ska stå klart vintern 2020/21. Totalt handlar det om en investering på 120 miljoner... [...]
12 april, 2019
Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att reningsverk ska klara av att rena avloppet från... [...]
12 april, 2019
Läkemedel och andra föroreningar hamnar i avloppsvattnet, men idag är det få reningsverk som klarar av att hantera sådana ämnen. Därför... [...]
11 april, 2019
Nu är Bollebygd med som en av åtta ägarkommuner i kommunala bolaget Gryaab. Reningsverket i Bollebygd kommer på sikt att läggas ned.... [...]
10 april, 2019
Tekniska verken i Linköping har nominerats i kategorin "Mod och tempo" för satsningen på en permanent storskalig anläggning för... [...]
10 april, 2019
Hur tar vi tillvara slammet som blir i avloppsreningsprocessen? Den frågan och många fler diskuterades under onsdagens seminarium på... [...]