Varim artiklar

Vi vill genom vår kommunikation visa på att vi tillsammans med branschen ska hitta det bästa lösningarna på de utmaningar som samhället står inför.

Här nedan kan du hitta artiklar som både vi och våra medlemmar har publicerat.


Samverkan beredde vägen till Skellefteås nya vattenverk

Viktigast av allt är att skapa relationer! Och för att göra det måste man ses fysiskt. Det betyder mest vid…

Gemensamt grepp om kompetensfrågan

Det här är viktiga frågor som branschen måste lösa gemensamt Det är första gången vi sitter kring samma bord och…

Kemikalier komplicerar kommunala upphandlingar

Varims kemikaliegrupp i debattartikel i Dagens Samhälle – Vi vill underlätta för kommuner och leverantörer att arbeta med komplicerade upphandlingar…

Rätt avtalsform för rätt projekt

Det ska vara lätt att göra rätt! Därför har Varim gjort en sammanställning, i form av en tabell, över de…

Bransch och högskolor i gemensam workshop om ingenjörsbrist

Det är viktigt att vi synliggör de utmaningar som finns och försöker placera dem på den politiska agendan. Just nu…