Om Varim - Vattenindustrin


Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Varim arbetar för att skapa långsiktiga och resilienta lösningar, där våra medlemmar bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat. Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Det gör vi genom att:

Verka för ett gott affärsklimat i VA-branschen
Varim jobbar för att aktörerna i VA-branschen tillsammans ska hitta de bästa lösningarna på de
utmaningar som vårt samhälle står inför, såsom klimatförändringar, ökad urbanisering kontra
avfolkningsbygder, kapacitetsbrister och behov av ny teknik för att möta nya krav. För Varims
medlemmar är det viktigt att leverera lösningar med fokus på kvalitet och med ett långsiktigt
perspektiv.

Vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen
Varims medlemsföretag står för mångårig erfarenhet, stor expertis och teknik i framkant.
Vi agerar för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmännen samt andra aktörer och organisationer – med stärkt konkurrenskraft för våra medlemmar och för branschen som helhet som det övergripande målet.

Vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen
Inom Varim möts medlemsföretagen som kollegor för kunskapsutbyte, inspiration och samarbeten.
Varims medlemsföretag får kontinuerlig information, nyheter och exklusiva inbjudningar till branschens viktiga händelser.

Verksamheten har sin bas och sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Vill du veta mer om Varim och vad vi kan göra för dig? Här kan du ladda ner Varims informationsbroschyr. Ring oss på tel. 08-782 08 50 eller e-post varim@tebab.com.