Arbetsgrupper

En hel del av Varims arbete sker i de olika arbetsgrupperna tillsammans med kansliet. Arbetet presenteras bland annat i samband med Varims föreningens vår- och höstmöten.

Varims arbetsgrupper är:

  1. Upphandlingsformer, en sammanhållande arbetsgrupp och en undergrupp, 1a Utvärderingsmodell/förbrukningsvaror/kemikalier (ALOS05)
  2. Seminarier & utbildning
  3. Standardisering
  4. LCC
  5. Medlem
  6. Remisser
  7. Referensgruppen för PA-kommunikation

Här hittar du organisationsdiagram för Varims arbetsgrupper där du även ser vilka som sitter i styrelsen och valberedningen.