Arbetsgrupper

En hel del av Varims arbete sker i de olika arbetsgrupperna tillsammans med kansliet. Arbetet presenteras bland annat i samband med Varims vår- och höstmöten.

Varims arbetsgrupper är:

Upphandlingsformer, en sammanhållande arbetsgrupp och en undergrupp,
1a Utvärderingsmodell/förbrukningsvaror/kemikalier (ALOS05)
Seminarier & utbildning
Hållbarhet
Medlem
Remisser
Referensgruppen för PA-kommunikation
Mässa
Next Generation
Varumärke/Marknad

Här hittar du organisationsdiagram för Varims arbetsgrupper där du även ser vilka som sitter i styrelsen och valberedningen.