Historia

protokollstartvarim1967

Den 6 september 1967 börjar historien om Varim. Föreningen startade med 14 medlemsföretag och representerar idag, drygt 50 år senare, 46 företag. Verksamheten i Varim har under årens lopp utvecklats och idag är Varim ett viktigt nätverk i VA-branschen.

Här hittar du det första protokollet.