Medlemsföretag


Här hittar du mer information om våra medlemmar och vilka produktområden de arbetar inom.
Lista företag inom vilket produktområde de jobbar inom genom att välja önskad kategori nedan. Det går även att göra fritextsökning.

Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik AB ingår i den danska entreprenadkoncernen Aarsleff A/S.

Europaledande
Aarsleff Rörteknik, tillsammans med moder- och systerbolag har en Europaledande position inom området schaktfritt ledningsbyggande (NoDig). Vi levererar lösningar och genomför entreprenader för att säkerställa ledningsnätens framtida funktion. Ledningar förnyas med minimal störning genom att använda egenutvecklad teknik, egen fabrikation av utrustning och material. Vårt mål är att tillhandahålla rätt lösningar för många intressenter. Främst är det de stora kommunala behoven, den tunga fasta industrins produktionssäkerhet, entreprenörer i infrastrukturprojekt och inte minst inom fastigheter både i mark och i byggnader.

Stor erfarenhet
I Sverige har vi varit verksamma i snart 30 års tid och har i och med det en gedigen kunskap om de svenska ledningsnätens funktion och status. Den branschledande rollen gör att vi många gånger ingår i tidiga skeden i våra projekt. Tillsammans med ett antal ledningsägare arbetar vi i ramavtal som möjliggör breda, komplexa lösningar.

Entreprenadverksamheten är projektorienterad, snabb och specialiserad. I huvudsak utnyttjar vi Aarsleffs Flexibla Foder för att bygga nya ledningar i de befintliga. Det sker utan schakter och störningar med effektiv planering. Vi förnyar hundratals meter per dag i de flesta förekommande dimensioner och tvärsnitt.

Har ni frågor på hur Aarsleff Rörteknik skulle kunna hjälpa er med att täta, förstärka och förnya ledningar utan att störa, kontakta VD Stefan Indahl, stefan.indahl@aarsleff.se eller per telefon: 08-594 76 400.

Produkter och tjänster

 • Annat
 • Dricksvatten
 • Avloppsvatten
 • Processvatten

Kontakt

Företagsnamn:Aarsleff Rörteknik AB
Adress:Box 2013
Postnummer & Ort:196 02 Kungsängen
Webbplats:www.aarsleff.se
Besöksadress:Symmetrivägen 29
Postnummer & Ort:196 37 Kungsängen
Kontaktperson:Stefan Indahl
Telefon:08-59476400
E-post:info@aarsleff.se
Visa mermindre

ABB AB

Om företaget
I Sverige har ABB cirka 9 000 medarbetare och finns på 35 orter. ABB i Sverige är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås, med cirka 4 400 medarbetare, och Ludvika med cirka 2 500 medarbetare. Med ABB Business Centers på tio orter i Sverige erbjuder ABB ökat kundvärde genom lokal närvaro.

Ett komplett utbud av produkter och lösningar för vattenindustrin I över 50 år har ABB försett VA-verk med allt från elektriska system till automation som passar alla typer av vattenapplikationer. ABB kombinerar en heltäckande portfölj av produkter och tjänster med stort branschkunnande för leverans av lösningar för hela vattencykeln. Vi har fabriker och testlaboratorier över hela världen och våra lösningar är certifierade enligt ledande internationella standarder. För mer information om produkt-, applikationer och tjänsteerbjudande, se www.abb.se/vatten.

Nyttan av att samarbeta med ABB vare sig man funderar över en komplex anläggningsapplikation eller bara vill fråga om en enstaka produkt har ABB kunskap om både processer och produktapplikationer. Våra produkter är av högsta kvalitet och passar tillsammans med internationella standarder. ABB arbetar även för en hållbar utveckling med stor respekt för både miljö- och säkerhetsstandarder. Vi har lång erfarenhet av VA-branschen och kan ge teknisk support vad gäller all systemutrustning och alla systemfunktioner.

Kontakt

Företagsnamn:ABB AB
Postnummer & Ort:721 83 Västerås
Webbplats:www.abb.se
Kontaktperson:Gunilla Voldstad
Telefon:+46 8 6588744
E-post:gunilla.voldstad@se.abb.com
Visa mermindre

Airwatergreen AB

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. De utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i.

Produkterna bygger på en patenterad teknologi kallad varmkondensering som ger en rad unika fördelar. Fördelarna är halverad energiförbrukning, enkelhet att installera och samma effektivitet vid alla temperaturer. De har installationer i 8 länder.

Produkter och tjänster

 • Avloppsvatten
 • Dagvatten
 • Dricksvatten
 • Luftavfuktning
 • Slamhantering
 • Processvatten
 • Annat

Kontakt

Företagsnamn:Airwatergreen AB
Adress:Lastbilsgatan 9
Postnummer & Ort:754 54 Uppsala
Webbplats:www.airwatergreen.com
Kontaktperson:Bo Tiderman
Telefon:070-5818272
E-post:bo.tiderman@airwatergreen.com
Visa mermindre

Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval har samordnat sina säljbolag i de nordiska länderna till en gemensam organisation – Alfa Laval Nordic. Alfa Laval Nordic marknadsför produkter, system och service inom separering, värmeväxling och flödesteknik.

Alfa Laval är indelat i olika kundsegment för att kunna bistå sina kunder med teknisk rådgivning kring deras behov av utrustning. De ser till att den utrustning vi levererar bidrar optimalt till våra kunders produktion. Deras kundsegment delas in i tre divisioner. Equipment Division’s kundsegment säljer till verkstadsindustrin, fjärrvärme, fjärrkyla, vvs, kraftproduktion, kyla, mejerier, bryggerier, livsmedels-, pharmaceutiska och kosmetiska industrier, samt marinindustrin. Process Technology Division’s kundsegment har ansvar för försäljning av våra kärnprodukter till olika typer av industri som t ex energi-, papper-, cellulosa- och kemiindustri, samt reningsverk.

Produkter och tjänster

 • Avloppsvatten
 • Processvatten
 • Slamhantering
 • Annat

Kontakt

Företagsnamn:Alfa Laval Nordic AB
Adress:Hans Stahles väg 7
Postnummer & ort:147 80 Tumba
Webbplats:www.alfalaval.com
Kontaktperson:Mikael Eklund
Telefon:070-9685644
E-post:mikael.eklund@alfalaval.com
Visa mermindre

AquaSvea AB

AquaSvea AB utför projekt från idé till färdig anläggning, funktionsentreprenader och utförandeentreprenader inklusive samverkansentreprenader.

Vår kompetens inom VA-processteknik och projektgenomförande gör oss lämpade att genomföra projekt med ansvar för såväl utformning som genomförande, Vi är oberoende av leverantörer vilket gör att vi alltid kan välja tekniska lösningar och produkter med hänsyn till vad som passar bäst för aktuellt projekt och för beställaren.

Projekten utföres vanligen för kommunala och industriella beställare.

Vår kompetens inom projektledning och projektgenomförande gör att vi med fördel kan ta samordningsansvar i projekten.

Övriga kontakter:

Marknadschef: Per-Olof Kull
Telefon: +46 70 388 6116
E-post: per-olof.kull@aquasvea.se

Projektchef Daniel Ellis
Telefon: +46 70 678 3160
E-post: daniel.ellis@aquasvea.se

Produkter och tjänster

 • Avloppsvatten
 • Dricksvatten
 • Gas
 • Processvatten
 • Slamhantering

Kontakt

Företagsnamn:AquaSvea AB
Adress:Sjöängsvägen 7
Postnummer & Ort:192 72 Sollentuna
Webbplats:www.aquasvea.se
Kontaktperson:Ola Carlstén
Telefon:+46 73-522 44 20
E-post::ola.carlsten@aquasvea.se
Visa mermindre

ATEK Avvattningsteknik AB

ATEK grundades 1981 och erbjuder produkter och tjänster inom vattenrening och biogasproduktion. Vårt fokus är att leverera lösningar med så låg energiåtgång och livscykelkostnad som möjligt. På detta sätt minimerar vi processernas negativa miljöpåverkan samtidigt som våra kunder får den billigaste och effektivaste lösningen. Detta koncept kallar vi Miljösmart Vattenrening.

Vår organisation omfattas av ledning, processexperter, säljpersonal, ekonomiavdelning, projektledare, installatörer och servicepersonal. Vårt engagemang sträcker sig från beräkning och design till installation och service.

ATEK’s affärsidé är att med modern och energieffektiv teknologi, utrustning och service kontinuerligt bidra till att optimera och öka kvaliteten på process- och avloppsvattenreningen i industrins och kommuners vattenreningsanläggningar.

ATEK samarbetar med en rad målmedvetna svenska och internationella industriföretag, entreprenörer, konsulter och kommunala vattenreningsverk, som kontinuerligt söker nya metoder för att öka kvaliteten på sina vattenreningsprocesser. Våra projekt handlar om såväl nybyggnation som moderniseringar och uppgraderingar av vattenreningsanläggningar. I en tid då det ställs allt hårdare krav på avloppsvattenrening, ställs också ökade krav på framtagning av ny teknologi som gör utrustning och komponenter effektivare för behandling av avloppsvatten. ATEK jobbar för att öka kunskapsnivån och medvetenheten kring ny teknologi och dess tillämpningar.

Vårt övergripande uppdrag är att erbjuda kundanpassade lösningar som reducerar belastningen på vår miljö samt förbättrar anläggningarnas produktivitet och ekonomiska resultat. Våra produktområden innefattar:

 • Luftning
 • Blåsmaskiner
 • Omrörning
 • Rötkammare
 • Tankar
 • Slamavvattning
 • Miljömuddring
 • Flotation
 • UV-aggregat samt lampor
 • Luckor

Produkter och tjänster

 • Avloppsvatten
 • Gas
 • Processvatten
 • Slamhantering

Kontakt

Företagsnamn:ATEK Avvattningsteknik AB
Adress:Näckrosvägen 8
Postnummer & Ort:169 37 Solna
Webbplats:www.atek.nu
Kontaktperson:Gustaf Eriksson
Telefon:010-1025881
E-post:gustaf@atek.nu
Visa mermindre

Axel Larsson Maskinaffär AB

Sedan starten för drygt 60 år sedan har Axel-Larsson utvecklats till att bli en av Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument, med en omfattande referenslista inom alla industriella branscher. Idag representerar de ett drygt femtiotal väletablerade tillverkare av produkter i och kring rörsystem, från bland annat Europa, Asien och USA.

Axel-Larsson erbjuder ett totalkoncept med ett mycket starkt produktprogram, sex regionala försäljningskontor, kvalificerad teknisk support, hög leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och möjlighet att leverera förmonterade ventilpaket med kringutrustning. De är ett serviceorienterat familjeföretag som strävar efter långsiktiga kundrelationer och kvalitet inom alla områden.

Produkter och tjänster

  • Avloppsvatten
  • Dricksvatten

Kontakt

Företagsnamn:Axel Larsson Maskinaffär AB
Adress:Box 805
Postnummer & Ort:194 28 Upplands-Väsby
Webbplats:www.axel-larsson.se
Kontaktperson:Henrik Hansson
Telefon:010-455 97 42
E-post:info@axel-larsson.se
Visa mermindre

AxFlow AB

I avloppsreningsprocessen finns många viktiga steg där avloppsvatten, slam och kemikalier pumpas, finfördelas, injiceras och filtreras. För att uppnå en optimal reningsprocess bör alla delar i processen samverka. I varje processteg bör du därför sätta din pump, renstugger eller sil under luppen. Uppfyller dessa det du vill? Kan energiförbrukningen minskas, eller underhållskostnaderna sänkas? Kanske vore det värt att utvärdera valet av pumptyp och eventuella drifts- och säkerhetsproblem?

ELLER – gör allt mycket enklare och ta hjälp av AxFlow och arbeta tillsammans med erfarna experter inom vätskehantering och pump- och processteknik.

Ett urval av AxFlows produkter för avloppsrening är: Mono rensskärare och roterande silar, Mono excenterskruvpumpar, Realax slangpumpar, Agrometer lobrotorpumpar och SK Pumpen torrslampump.

Kontakt

Företagsnamn:AxFlow AB
Adress:Box 90162
Postnummer & Ort:120 22 Stockholm
Webbplats:www.axflow.se
Besöksadress:Ostmästargränd 12
Postnummer & Ort:120 40 Årsta
Kontaktperson:Anders Morin
Telefon:08-602 22 03
E-post:kundservice@axflow.se
Visa mermindre

Björks Rostfria AB

Vår affärsidé är att tillhandahålla kundanpassade systemlösningar till kommuner, VA-verk och industri för rening av spill-, avlopps- och dricksvatten med hela funktionsentreprenader och egen tillverkning av ingående delar i rostfritt syrafast stål. Dessutom prefabricerar och monterar vi i samband med kundernas om- och nybyggnationer av befintliga verk.

Verksamheten vilar idag på två ben: Björks Design and Prefabrication® som är entreprenadverksamhet med prefabricering i egen verkstad och slutmontage på arbetsplats. Vi tillverkar rör upp till diameter 1200 mm i rostfritt material med godstjocklek upp till 10 mm med våra automatiserade plasmasvetsar för rundskarvning och längsgående fogning. Björks Water Membrane Systems® som är projektering, tillverkning, leverans och montage av driftklara membranfilter- och membranbioreaktoranläggningar för beredning av vatten med processansvar. Vi har sedan starten för 30 år sedan levererat mer än 200 anläggningar till kommuner och industrier.

Membranfilterteknik: Vid beredning av dricksvatten har beställare ofta önskemål om olika processteg för att: ta bort partiklar som naturligt organiskt material och färgade molekyler, ta bort järn- och manganjoner, ta bort mikroorganismer, skapa en mikrobiologisk barriär, avhärda vattnet, d v s minska vattnets innehåll av hårda joner, i första hand kalcium, samt att sänka dess alkalinitet, sänka vattnets innehåll av salter, t ex natrium-, klorid-, sulfat- och fluoridjoner till lämplig nivå eller ta bort andra föroreningar, såsom bekämpningsmedel, arsenik, bor eller uran. Utan undantag kan man göra alla dessa beredningssteg med membranfilterteknik från Björks Water Membrane Systems® och i de flesta fall på ett enklare och effektivare sätt än med konventionella metoder.

Har ni frågor om hur Björks Rostfria AB kan hjälpa er, kontakta Jonas Mårtensson: jonas@bjorksrostfria.se eller tel. 0175-25056. Se även www.bjorksrostfria.se

Produkter och tjänster

 • Dricksvatten
 • Avloppsvatten
 • Processvatten
 • Annat

Kontakt

Företagsnamn:Björks Rostfria AB
Adress:Box 4
Postnummer & Ort:763 21 Hallstavik
Webbplats:www.bjorksrostfria.se
Besöksadress:Lundåsvägen 11
Postnummer & Ort:763 30 Hallstavik
Kontaktperson:Jonas Mårtensson
Telefon:0175-25056
E-post:jonas@bjorksrostfria.se

Visa mermindre

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB är ett handels- och distributionsföretag med en ledande position i Norden för kemikalier och råvaror till industri, stat och kommun. Vi finns i alla nordiska länder med egna försäljnings- och logistikorganisationer. I Sverige bedriver vi verksamhet i Malmö, Borås (033-231 880) och Stockholm (08-544 707 50) och har lager och tankanläggningar på strategiskt viktiga orter i landet. Brenntag Nordic AB ingår i den tyska koncernen Brenntag med global verksamhet inom kemikaliedistribution. Brenntagkoncernen har en årsomsättning på ca 70 miljarder kronor och har över 9000 medarbetare spridda över hela världen.

Bland de tusentals special- och industrikemikalier vi har i vårt sortiment finns bl.a. ett mycket brett utbud av vattenreningsprodukter, filtermaterial, köldbärar- och frostskyddsprodukter.

Brenntag Nordic AB is a distribution company with a leading position in the Nordic countries for deliveries of chemicals to municipalities and industries. In Sweden we have offices in Malmö, Borås (+46 33 231 880) and Stockholm (+46 8 544 707 50) and warehouses strategically placed in the country. Brenntag Nordic AB is a part of the German based Brenntag group that has global activities in the distribution of chemicals. The Brenntag group has a yearly turn-over of appr. 70 billion SEK and has more that 9000 employees world wide.

Among the thousands of specialties and commodities in our product portfolio there is a broad range of water treatment products, filter materials and heat transfer fluids.

Produkter och tjänster

 • Dricksvatten
 • Avloppsvatten
 • Processvatten
 • Slamhantering
 • Gas
 • Annat

Kontakt

Företagsnamn:Brenntag Nordic AB
Adress:Box 50121
Postnummer & Ort:202 11 Malmö
Webbplats:www.brenntag-nordic.com
Besöksadress:Koksgatan 18
Postnummer & Ort:211 24 Malmö
Kontaktperson:Sven-Erik Adolfsson
Telefon:040-287 300
E-post:sven.adolfsson@brenntag-nordic.com
Visa mermindre