Valberedning

Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till Varims styrelse. Den består av:

Stefan Ström, Pumpteknik AB, sammankallande
Paul Molin, Purac AB