Vattenindustrins Voices

Varim och VA-branschen står inför ett generationsskifte och vi på Varim vill höra vad våra yngre medarbetare känner och tycker.

Därför har Varim samlat sina medlemsföretags yngre förmågor som träffas och diskuterar frågor som digitalisering, AI, automation, nya kommunikationssätt samt diskuterar hur vi kan locka in unga och ytterligare/annan kompetens till branschen. Vi kallar dem Vattenindustrins Voices!

För att ni ska lära känna dem och samt förstå VARFÖR de jobbar inom VA har vi sammanställt lite information nedan om medlemmarna.

Vem är jag?
Jag heter Louise Jansson och arbetar som processingenjör inom dricksvatten på Purac AB.

Foto: Björn Håkansson

Varför arbetar jag inom VA?
Jag var tidigt intresserad av miljö och under gymnasiet fastnade jag för bioteknik. Inom VA kan jag kombinera miljö och teknik på ett sätt som passar mig.

Mitt arbete är varierat och alla projekt erbjuder nya utmaningar som gör att jag ständigt utvecklas. Det bästa med VA-branschen är alla människor, det finns mycket kunskap, engagemang och arbetsglädje i denna bransch.

Vi står inför en spännande tid just nu då analystekniken utvecklas vilket innebär att fler ämnen kan påvisas i dricksvattnet. Detta leder till att högre kvalitetskrav ställs på både dricksvatten- och avloppsrening vilket i sin tur innebär att nya tekniker måste användas.

Jag är stolt över att varje dag bidra till förbättringar av vårt viktigaste livsmedel – vatten.


Vem är jag?
Mitt namn är Per Svanäng och jag arbetar som säljingenjör på ProMinent Doserteknik AB

Varför arbetar jag inom VA?
Det var av en ren tillfällighet som jag hamnade i denna fantastiska bransch som jag nu aldrig vill lämna. Varje dag möter jag nya utmaningar och frågeställningar, där aspekter som bl a teknisk metod, hållbarhet, personsäkerhet samt lagar och förordningar ska vägas in förutom kundens specifika behov. Att få vara med och lägga det pusslet är väldigt inspirerande. Jag kan ibland förundras över hur lite de flesta känner till om VA-branschen eftersom vi alla hela tiden påverkas av den, både privat och i vårt arbetsliv. Behovet finns ju överallt. Det är en rätt skön känsla att faktiskt veta att det jag gör på jobbet varje dag bl a bidrar till livsviktiga funktioner i samhället.


Vem är jag?
Eric Rosenström heter jag och jobbar som teknisk säljare / processingenjör på Feralco Nordic. Som person är jag energisk och gillar att träffa nya människor samt gillar problemlösning. Egenskaper som kommer mig väl till gagn i min yrkesroll.

Varför arbetar jag inom VA?
Att arbeta inom VA var för mig inget aktivt val då jag faktiskt inte studerat något som hade en direkt koppling till branschen. Jag valde ett företag som enligt mig påvisade de egenskaperna jag sökte hos en arbetsgivare, värderingar samt utvecklingsutrymme.
Så för mig är snarare frågan varför jag stannar i VA? Mitt svar på den frågan är att branschen är i konstant utveckling samt att inget uppdrag är det andra likt, vilket jag trivs mycket bra med då det gör att jag därmed konstant utvecklas. En annan aspekt är att jag med min arbetsinsats aktivt kan vara med och påverka vår miljö och hållbara framtid. Varje avloppsreningsverk har en recipient som tar emot det renade vattnet och varje dricksvattenverk har en råvattenkälla. Våra sjöar och hav är av otrolig betydelse och VA branschens uppdrag står i direkt anslutning till hur dessa påverkas.


Foto Jonas Bilberg

Vem är jag?
Mitt namn är Jacob Händestam och jag arbetar som säljingenjör på ABB i Västerås.

Varför arbetar jag inom VA?
I mitt arbete som försäljningsingenjör på ABB arbetar jag mot flertalet olika branscher och industrier, den största delen av dessa är dock inom VA.

Att arbeta med kunder inom VA betyder mycket för mig då jag vet att resultatet av mitt arbete ger invånare i Sverige rent vatten. Jag motiveras av att sälja ny teknik som resulterar i renare vatten och som minskar miljöpåverkan. Att veta att mitt arbete gör direkt samhällsnytta är viktigt för mig!


Foto: Ramboll


Vem är jag?

Mitt namn är Johanna Grim och jobbar som processingenjör och uppdragsledare på Ramboll i Stockholm.

Varför arbetar jag inom VA
För mig är det viktigt att mitt arbete gör nytta för miljön och för människor, och att bidra till att göra våra vattendrag renare känns väldigt meningsfullt. Jag jobbar med processer för rening av avloppsvatten, och det är mycket spännande som pågår just nu. Jag får möjligheten att jobba med teknik på frammarsch inom exempelvis rening av läkemedelsrester, och med komplexa projekt när vi ska bygga om befintliga reningsverk för högre reningskrav och ökad kapacitet. Då behövs många olika personers kunskaper, och det är otroligt kul att tillsammans hitta den bästa lösningen. Jag gillar att arbeta tillsammans med beställarna, sätta mig in i deras utmaningar och möjligheter och vara en del av att bygga framtidens avloppsvattenrening.