Seminarie 20-21 oktober 2015

“Modernisera gammalt eller bygga nytt?” den frågan tar vi upp på Varims nästa seminarie

VARIMs seminarie “Modernisera gammalt eller bygga nytt” var välbesökt
Ett 35-tal deltagare fanns på plats när VARIM , arrangerade ett tvådagars seminarium under rubriken ”Modernisera gammalt eller bygga nytt” i Stockholm.

Ett längre referat är gjort av Slussen.biz under den första dagen då blocken: Klimatförändringar, Bygga om eller bygga nytt verk och upphandling diskuterades. Referatet finns att läsa här.

Varims seminarium “Modernisera gammalt eller bygga nytt?” var under 2 dagar där deltagarna fick höra hur olika kommuner har valt eller ska anpassa sina anläggningar till framtidens krav. De fick även träffa några av branschens mest kvalificerade och erfarna leverantörer.

Seminariet vände sig till beslutsfattare, ansvariga och driftpersonal inom avlopps- och dricksvattenhantering och var indelat i 6 st block: Nya krav på avloppsreningsverk, Klimatförändringar, Bygga om eller bygga nytt verk, Lyckas med upphandling, Överföringsledning till grannen och Optimera i befintlig anläggning.

Moderatorer var Anette Seger, Ramböll och Åsa Westlund, Sweco Environment.