Seminarie 28-29 januari 2015

Ett 40-tal deltagare fanns på plats när branschorganisationen för svensk vattenreningsindustri, VARIM, arrangerade två seminariedagar under rubriken ”Generationsväxling i din VA-anläggning” i Stockholm.

Ett längre referat är gjort av Slussen.biz och finns att läsa här