VA-kunskap med Varim

Varim arrangerar inspirerande, nyskapande och intressanta online-seminarier tillsammans med våra medlemmar.

Under våren kommer Varim fortsätta att arrangera 30 minuters webbinarier tillsammans med våra kompetenta medlemmar, som är proffs på allt inom vattenrening och vattenbehandling. Nästa webbinarium är den 23 april med medlemmen EnviroProcess ”Ozon, hur designar jag min process?”

Webbinarierna kommer att vara kostnadsfria och ge er matnyttig information i ert VA arbete. Webbinarierna är främst riktade till er som arbetar med VA-frågor inom kommunerna. Det kan vara allt från inom drift och underhållsfrågor, kommunal och industriell avloppsrening till dricksvattenreservoarer. Alla seminarier kommer att spelas in och ni kan ta del av dem efteråt.

Mer information hittar du i menyn till vänster.

Tidigare webbinarier

3 februari – Effektiva processer för läkemedelsrening
Dennis Adolfsson från Nordic Water presenterade de mest effektiva och framgångsrika lösningarna för avskiljning av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Han gick även igenom olika teknikval, komplexitet, integration och möjlig processutformning för en omfattande läkemedelsavskiljning.

Vill du se filmen från webbinariet den 3/2 – Klicka här!10 november – Hur fungerar fukt och hur undviker man skador från fukt
I webbinariet gick Bo Tiderman från Airwatergreen igenom exempel på utmaningar med fukt inom Vatten och Avlopp samt berättade vad relativ och absolut fukt innebär.

Bo informerade även vid vilken fuktnivå man bör hålla sig under för att undvika korrosion och mögel.

Vill du se filmen från webbinariet den 10/11 – Klicka här!10 september – Framtidens reservoar med Huber
I webbinariet berättade Maria Eriksson från Huber Sverige om hur framtidens dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk kan utformas och vilka olika möjligheter som finns.

Intrång och sabotage är ett mycket vanligt problem för dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk. Under ett tidigare seminarium uppgav hela 70 % av deltagarna att de utsatts för sabotage. Maria gick igenom ny teknik och nya byggnadsmetoder som kan skapa säkrare reservoarer och reningsverk som minimerar riskerna för intrång av obehöriga.

Vill du se filmen från webbinariet den 10/9 – Klicka här!