VA-kunskap med Varim

Varim arrangerar inspirerande, nyskapande och intressanta online-seminarier tillsammans med våra medlemmar.

Under hösten så kommer Varim att arrangera 30 minuters webbinarier tillsammans med våra kompetenta medlemmar, som är proffs på allt inom vattenrening och vattenbehandling.

Webbinarierna kommer att vara gratis och ge er matnyttig information i ert VA arbete. Webbinarierna är främst riktade till er som arbetar med VA-frågor inom kommunerna. Det kan vara allt från inom drift och underhållsfrågor, kommunal och industriell avloppsrening till dricksvattenreservoarer. Alla seminarier kommer att spelas in och ni kan ta del av dem efteråt.

Håll utkik fler webbinarier läggs upp allt eftersom!10 september Framtidens reservoar med Huber
I webbinariet berättade Maria Eriksson från Huber Sverige om hur framtidens dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk kan utformas och vilka olika möjligheter som finns.

Intrång och sabotage är ett mycket vanligt problem för dricksvattenreservoarer och vattenreningsverk. Under ett tidigare seminarium uppgav hela 70 % av deltagarna att de utsatts för sabotage. Maria gick igenom ny teknik och nya byggnadsmetoder som kan skapa säkrare reservoarer och reningsverk som minimerar riskerna för intrång av obehöriga.
Vill du se filmen från webbinariet den 10/9 klicka här