Varim Vattenreningsindustrins mötesplats

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling.

Varim - samlad kompetens för svenskt vatten

Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning