Välj rätt avtalsform för rätt projekt

Varim har tagit fram en sammanställning för att underlätta i branschen vid upphandling och genomförande av VA-projekt

VA-mässan 2021

Med anledning av Covid pandemin och dess påverkan för branschens aktörer flyttas VA-mässan fram till den 27-29 april 2021