Välj rätt avtalsform för rätt projekt

Varim har tagit fram en sammanställning för att underlätta i branschen vid upphandling och genomförande av VA-projekt

VA-mässan 2022

Med anledning av Covid och dess påverkan för branschens aktörer flyttas VA-mässan fram från 27-29 april 2021 till den 29-31 mars 2022.