Varims vårmöte 25-26 maj 2021

Varim vårmöte sker den 25-26 maj i Åhus med besök på Simrishamns ARV och Kiviks nya reningsverk.

Mer information kommer längre fram.