Effektiva processer för läkemedelsrening den 3 februari

Varims medlemsföretag står för mångårig erfarenhet, stor expertis och teknik i framkant inom vattenrening. Denna kunskap delar vi gärna med oss. Så i väntan på VA-mässan 2022 arrangerar vi kostnadsfritt "VA-kunskap".

Den 3 februari sker webbinariet ”Effektiva processer för läkemedelsrening” tillsammans med medlemmen Nordic Water. Fler webbinarier från våra medlemmar kommer under året. Du hittar anmälan längst ned!

I Sverige har användningen av läkemedel ökat kraftigt de senaste åren och motsvarar tusentals ton aktiva substanser. Många läkemedel är svåra att bryta ner och passerar därför reningsverken för att slutligen hamna i våra vattendrag. Samtidigt som läkemedel har positiva effekter på både människors och djurs hälsa, så kan de ha motsatt effekt i vattenmiljön och kan ge negativa effekter på fiskar och andra organismer i vattenmiljön.

Dennis Adolfsson från Nordic Water berättar om teknikval, komplexitet, integration och möjlig processutformning för omfattande läkemedelsavskiljning. Dennis kommer att presentera de mest effektiva och framgångsrika lösningarna för avskiljning av läkemedelsrester. Bakom dessa lösningar ligger många års forskning och teknikutveckling för att garantera en hög och pålitlig avskiljningsgrad av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Webbinariet riktar sig till VA-konsulter, entreprenörer och personal inom kommunal vattenrening och är kostnadsfritt.

På webbinariet får du information om exempelvis:

  • Rening på ett ansvarsfullt och ekonomiskt sätt
  • Resultat från fullskaliga anläggningar
  • Flexibla processlösningar som passar våra svenska reningsverk
  • Rening som gör skillnad för framtida generationer

Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor. 

Sprid gärna informationen om detta till intresserade kollegor. 

Tid: kl. 11.30-12.00

Har du frågor även efter webbinariet så kontaktar du info@nordicwater.com alternativt +46 (0)31 748 54 00 eller så vänder du dig till Varims kansli varim@tebab.com